Eurocine Vaccines förbereder utvärdering av ytterligare två vaccinkandidater

Report this content

Som en del av sin portföljstrategi, söker Eurocine Vaccines aktivt efter nya vaccinkandidater för att utöka portföljen. Av de pågående diskussionerna med olika organisationer, har två utvecklats till en punkt där experimentell utvärdering kommer att vara nästa steg.

Eurocine Vaccines strategi bygger på att utveckla en bred portfölj av vaccinkandidater i olika faser, vilket ger fler innovationer möjlighet att nå marknaden, till nytta för mänskligheten. Samtidigt erbjuds investerare riskspridning med en större framtida hävstång.

 

Eurocine Vaccines har pågående diskussioner om två vaccinkandidater, som nått en punkt där materialutbyte kommer att ske, vilket ger Eurocine Vaccines möjlighet att genomföra bekräftande prekliniska studier för att verifiera förväntade resultat – en utvärdering som är nödvändig innan någon ny kandidat tas in i portföljen. Sådana studier förbereds nu, en för varje kandidat.

Det är spännande tider för oss när både protein- och mRNA-baserade vacciner kan bli kombinerade i vår portfölj, vilket visar vår djupa och breda erfarenhet”, säger Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines.

 

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Bolaget har en egen teknologiplattform, Endocine™, som har testats i fyra omfattande kliniska studier med över 400 deltagare.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Eurocine Vaccines förbereder utvärdering av ytterligare två vaccinkandidater
Twittra det här

Citat

Det är spännande tider för oss när både protein- och mRNA-baserade vacciner kan bli kombinerade i vår portfölj, vilket visar vår djupa och breda erfarenhet.
Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines