Eurocine Vaccines har deltagit i BIO-Europe Spring

Report this content

Rapport från årets första stora partneringmöte, BIO-Europe Spring.

Årets första internationella branschträff gick av stapeln i Amsterdam där forskningschefen Anna-Karin Maltais och VD Hans Arwidsson deltog.

Ett intensivt mötesschema under tre dagar fördelades i vanlig ordning mellan etablering av nya kontakter och underhåll av relationerna med befintliga partnerkandidater. Intresset för vår teknologiplattform Endocine™ är bibehållet stort bland de fem största vaccinbolagen globalt, liksom för vår ambition att ta fram det första nasala influensavaccinet för barn under två år, Immunose™ FLU. De följer noga vår utveckling och vill kontinuerligt hålla sig informerade om de löpande resultaten, framstegen och planerna framöver.

Samtliga vi träffade fann det djärva draget som synnerligen intressant, att vi inom ramen för den pågående studien på väg mot barnvaccin, utreder möjligheten att även använda Immunose™ FLU för äldre.

I övrigt noterades ett ökande antal registrerade studier och förväntan på genombrott för preventiv vaccinering mot en rad svårbehandlade sjukdomar av idag. Här kan vår teknologiplattform underlätta administration inom flera behandlingsområden.

https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre inkluderas, genomförs redan under innevarande influensasäsong, 2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare affärsmöjlighet.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Prenumerera