Eurocine Vaccines styrelse och VD investerar i bolaget

Eurocine Vaccines styrelse och VD kommer att investera i bolaget i den pågående optionsinlösen. Styrelsen och VD i Eurocine Vaccines innehar optioner motsvarade totalt cirka 291 000 kronor inklusive inlösenslikviden.

Samtliga styrelseledamöter och VD Hans Arwidsson* deltar i optionsinlösen som sker fram till den 7 december 2018. Den totala omfattningen av investeringarna i form av optionsförvärv och optionsinlösen kommer att vara cirka 291 000 kronor.

- Bolagets nya strategi tar väl vara på de tillgångar som genererats och har en mycket intressant potential i den växande vaccinmarknaden, säger styrelseordförande Michael Wolff Jensen, som investerar cirka 150 000 kr.

- Vi har identifierat ett antal vaccinkandidater och utarbetar nu avtal tillsammans med respektive bolag eller universitet för att starta testerna så snart som möjligt, säger VD Hans Arwidsson, som ökar sitt innehav i Eurocine Vaccines till 820 000 aktier.

* Av praktiska skäl förvärvar VD Hans Arwidsson optioner och aktier på uppdrag av ordförande Michael Wolff Jensen och styrelseledamoten Pierre A. Morgon.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar