Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande

Eurocine Vaccines styrelse har idag utsett Dr. Pierre A. Morgon till ordförande.

Enligt dagens beslut i styrelsen har styrelseledamoten Dr. Pierre A. Morgon utsetts till ordförande för Eurocine Vaccines. Han ersätter Michael Wolff Jensen som tidigare aviserat sin avgång.

- Det är en ära att bli utsedd till ordförande i Eurocine Vaccines i den intressanta fas som bolaget befinner sig, säger Pierre A. Morgon. Jag ser fram emot att fortsätta dra fördel av bolagets teknologiplattform och den omfattande kunskapen kring den, i samarbete med styrelse och ledning för att uppfylla potentialen i bolagets nya strategi.

- Jag är mycket glad för att Pierre har utsetts till ordförande, säger bolagets VD Hans Arwidsson. Med hans omfattande erfarenhet från den globala vaccinindustrin och fleråriga arbete som styrelseledamot i Eurocine Vaccines, kan han fortsätta stärka bolaget inom strategi och nätverk och samtidigt ge kontinuitet.

- Nu vill vi än en gång tacka Michael för hans entusiastiska och professionella ordförandeskap och önska fortsatt framgång, avslutar Pierre A. Morgon.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner som senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar