Höstens aktiviteter

Eurocine Vaccines har parallellt med den pågående studien planerat följande aktiviteter under hösten. Samtliga finns nu listade i vårt kalendarium med reservation att det är en preliminär planering och ändringar kan ske med kort varsel.

De viktigaste milstolparna är:

23 aug Bokslutskommuniké
oktober Studieresultat
12 – 23 nov Prisperiod för teckningsoption
26 nov – 7 dec Period för optionsinlösen

Branschträffar

Den i särklass viktigaste branschkonferensen under hösten är World Vaccine Conference i Lissabon, Portugal, den 29–31 oktober. Här väntar branschens vaccinexperter på presentationen av resultaten från vår senaste studie.

Mucosal Vaccines, Adjuvants and Delivery i Lausanne, Schweiz den 12-14 november är en annan viktig konferens, där CSO Anna-Karin Maltais också deltar i Scientific Advisory Panel.

Investerarträffar

Under hösten planerar Eurocine Vaccines att möta investerare och övriga intressenter för att berätta om den aktuella studien, uppdatera vad som händer på det nasala vaccinområdet samt delge tankar om arbetet framåt.

28 aug Redeye Frukost, Stockholm
11 sept Aktiespararna, Stockholm
25 sept Redeye After Work, Stockholm
26 sept Aktiespararna, Malmö
12 nov Aktiespararna, Göteborg
4 dec Redeye After Work, Stockholm

De flesta presentationerna filmas.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla patentskyddade nasala vacciner. Endocine™, baserat på kroppsegna komponenter, bidrar med fördelar som immunitet i både slemhinna och blodserum, liksom bekväm nasal vaccinering utan nålstick.

Bolagets första produktkandidat, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, är i klinisk utvecklingsfas, med målsättningen att bli det första godkända influensavaccinet för barn under 2 års ålder. Barn är det segment av influensavaccinmarknaden som växer snabbast, vilket beror på att WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn.

En klinisk fas I/II-studie i unga vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre inkluderades, genomfördes redan under influensasäsongen 2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare affärsmöjlighet. Immunologiska resultat väntas i oktober 2018.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar