Fabege och SHH avyttrar hyresrätter i Kista

Report this content

Via delägda Selfoss Invest AB driver Fabege tillsammans med SHH Bostad AB ett bostadsutvecklingsprojekt i Kista på mark som tidigare ägdes av Fabege. Selfoss-projektet påbörjades 2018 och omfattar tre bostadsfastigheter med bostadsrätter respektive hyresrätter. Kvarterets tredje etapp, Fastigheten Selfoss 4, omfattar 130 hyreslägenheter och färdigställdes under februari 2021. Selfoss Invest har nu avyttrat fastigheten till Patrizia.

 

SHH har ansvarat för genomförandet och utvecklingen av det nya bostadskvarteret som omfattar cirka 280 nya bostäder. Fastigheten Selfoss 4 är projektets tredje och sista etapp och hyresfastigheten färdigställdes i februari 2021. De två övriga etapperna har uppförts och sålts som bostadsrätter. Knappt 20 lägenheter i etapp 2 kvarstår att sälja. Resultatavräkning kommer att ske i samband med att projektet avslutas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägandet är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar