Citat

Flemingsbergsdalen är ett stort stadsutvecklingsprojekt som kommer att pågå under många år och vi ser, precis som i Arenastaden, fördelar att ha stor rådighet över området där vi verkar. Nu när planprogrammet godkänts av kommunfullmäktige och vi går in i nästa fas är det naturligt att Fabege tar en än större roll och driver detaljplanerna.
Stefan Dahlbo, koncernchef Fabege
- Tillsammans med kommunen kommer vi att skapa en plats där kunskap driver näringslivet, med attraktiva bostäder och där innovationer skapas i samarbete med akademierna. Tack vare vårt goda samarbete med WA Fastigheter i visionsarbetet, har vi kommit en bra bit på väg och gemensamt satt Flemingsberg på kartan.
Klaus Hansen Vikström, VD för konsortiet SBD
I Arenastaden driver vi som stadsutvecklare en ambitiös hållbarhetsagenda tillsammans med våra kunder. Vi har redan idag några av Sveriges mest energisnåla kontor, en tät samverkan för att skapa en trygg och trivsam plats och högst andel som reser med kollektivtrafik till och från jobbet enligt mätningar från CERO. Att vi nu dessutom får nya tågförbindelser till och från Göteborg är vi oerhört glada över.
Niclas Ternstål, marknadsområdeschef Arenastaden
Nu har vi tillsammans med företagen i stadsdelen tagit det första steget i vårt långsiktiga mål att halvera utsläppen från arbetspendling till och från Arenastaden till 2030.
Mia Häggström, hållbarhetschef
Jag är oerhört stolt över den position och förbättring vi åstadkommit. Vi vet att vårt arbete skapar värde och goda förutsättningar för både kunder och andra intressenter.
Mia Häggström, Hållbarhetschef
Vi är glada att vi fått möjlighet att förvärva marken från Skanska.Genom förvärvet får vi en möjlighet att snabbare komma igång med utvecklingen av Flemingsberg vilket är mycket glädjande. Vi ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med Huddinge kommun och med våra grannar i området.
Christian Hermelin, VD
Vi har en hög ambition när det gäller vårt hållbarhetsarbete som till mycket stor del är integrerat i den löpande verksamheten. Det är verkligen glädjande att nu etablera ett nytt ramverk som bidrar till att bredda vår plattform för grön finansiering där vi tillsammans med finansiärer kan bidra till en mer hållbar utveckling.
Åsa Lind, finanschef
Försäljningen bevisar att transaktionsmarknaden är fortsatt stark i Stockholm. Efterfrågan på moderna kontor i bra lägen är god och vi ser ingen avmattning i antal förfrågningar från institutionella placerare
Klaus Hansen Vikström, Vice VD och Chef Affärsutveckling
Luma är en fantastisk byggnad med en helt unik karaktär som tydligt attraherar spännande och kreativa företag, därför är jag inte förvånad över att intresset har varit stort. Vi ser fram emot att välkomna Publicis Media till Luma och Hammarby Sjöstad
Andreas Malmsäter, uthyrningschef
Vi har haft ett stort fokus på energieffektiviseringsfrågorna sedan början av 2000-talet och vi vill hela tiden spänna bågen för att nå längre. Tack vare ny teknik finns helt nya möjligheter och vi är till exempel extra stolta över vårt nya projekt att bygga Skandinaviens första noll-energi hotell där fasaden kommer att ha solceller och vi borrar för geoenergi
Caroline Ödin, energistrateg på Fabege.
Det här är första gången vi gör undersökningen på ett helt område, men det är också då vi kommer att få en verklig möjlighet att påverka och göra skillnad på riktigt. Vi planerar att samarbeta med SL och andra aktörer för att se till att fler bilpendlare får tillgång till bättre kollektivtrafik-möjligheter. En hypotes som vi vill utforska till exempel är vad en ny busslinje från Ropsten till Arenastaden skulle innebära i minskade utsläpp
Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege.
– Vi i styrelsen anser att Stefan Dahlbo är en utmärkt person att ta över ledarskapet och utvecklingen av Fabege. Dels känner han både fastighetsbranschen och kapitalmarknaden mycket väl, dels har flera av oss i styrelsen arbetat med Stefan tidigare och har stort förtroende för honom.
Jan Litborn, Styrelsens ordförande
Jag är mycket glad och stolt över det förtroende styrelsen nu ger mig. Det är ett dynamiskt och mycket framgångsrikt företag som jag ser fram emot att bli en del av.
Stefan Dahlbol tillträdande VD Fabege
För oss på Fabege är det viktigt att alltid tänka på miljön och vilka avtryck vi gör när vi skapar nya byggnader och stadsdelar. Att vi nu kommer försörja hela stadsdelen Haga Norra med geoenergi och därmed inte anstränger klimatet känns fantastiskt.
Mia Häggström, Hållbarhetschef Fabege.
- Vi på Fabege har en fantastisk möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning tack vare vårt sätt att arbeta med att utveckla både nya och befintliga stadsdelar i Stockholm.
Christian Hermelin, VD Fabege
Vi är glada att ha fått ytterligare ett grönt finansieringsalternativ och dessutom på längre löptid än vad de flesta banker kan erbjuda
Åsa Lind, Finanschef
Vi ser ett ökat intresse för Hammarby Sjöstad. Det är roligt att även stora organisationer ser Hammarby Sjöstad som ett attraktivt alternativ,
Andreas Malmsäter uthyrningschef p
Det är spännande och utmanande med en hyresgäst som har höga ambitioner och mål gällande energi och hållbarhet
Klas Holmgren Chef Projekt och förädling på Fabege.
Investeringen har inneburit att vi inte längre behöver köpa någon kyla och att mängden köpt fjärrvärme har minskat med 75 procent tack vare energin i berget.
Alexander Carlsson, driftledare på Fabege.
Det är förstås oerhört spännande att vi är igång med detta viktiga projekt tillsammans med Huddinge kommun. Det behövs attraktiva arbetsplatser, på södra sidan, nära där människor bor och att även utnyttja ledig kapacitet i redan befintlig infrastruktur är dubbeltklokt. Vår förhoppning är att stadsdelen kommer skapa bättre balans och konkurrenskraft för hela Stockholmsregionen.
Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef
Vi vill se en socialt hållbar samhällsutveckling och då är våra barn och ungdomars hälsa en oerhört viktig del. Samarbetet med Solnas skolor har skett i flera olika former under årens lopp och vi hoppas att många skolor nappar.
Elisabet Olin, kommunikationschef
Vi är stolta över att en 50-plussare får så höga poäng i miljöcertifieringsprocessen, även om vi väl känner det långsiktiga och systematiska arbete som ligger bakom det fina resultatet. Det ger energi framåt i vårt arbete att certifiera alla Fabeges fastigheter till årsskiftet.
Sönke Leve, miljöcertifieringssamordnare
Som proaktiv stadsutvecklare är det naturligt att Fabege även engagerar sig i tillkomsten av nya bostäder. Projektet i Solna och samarbetet med TB-Gruppen är ytterligare ett exempel på ett sådant initiativ där Fabege aktivt medverkar till att det byggs fler bostäder.
Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling
Det är jättekul att ett kreativt, ungt och expansivt bolag väljer att sätta sig i Hammarby Sjöstad. Hyper Island har en publik verksamhet och drar folk vilket bidrar till en levande stadsdel.
Andreas Malmsäter, Uthyrningschef
Tillsammans med Huddinge kommun och övriga aktörer vill vi utveckla Flemingsberg som stadsdel från en given regional kärna till en dynamisk internationell stjärna.
Klaus Hansen Vikström, VD för konsortiet.
Med vårt fokus på kontor är det naturligt att avyttra denna skolfastighet när den är färdigställd och har tagits i bruk. Fastigheten är fullt uthyrt och innebär ingen vidare utvecklingspotential för Fabege. Vi är övertygade om att Pareto som tidigare förvärvat den här typen av samhällsfastigheter kommer bli en bra hyresvärd.
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef på Fabege.
Vi ser fram emot att både lära känna Trustlys medarbetare och att utveckla lokalerna så att det speglar deras varumärke och själ. Intresset för de återstående 3 000 kvm i byggnaden är mycket stort och vi hoppas snart kunna presentera fler spännande grannar i kvarteret inom kort.
Andreas Malmsäter, uthyrningschef
- Just nu är vi inne i en intensiv fas där vi har flera stora stadsutvecklingsprojekt som pågår parallellt, samtidigt som vi har en stor ambition att bli ännu bättre på att skapa attraktiva platser. För att kunna fortsätta utveckla Arenastaden, Haga Norra, Solna Business Park samt Hammarby Sjöstad är dessa rekryteringar viktiga och vi är väldigt glada att Monika och Therese har tackat ja till att vara med och stärka vårt team.
Charlotte Liljegren
- Jag tilltalas av Fabeges tydliga fokus på stadsutveckling och strävan att skapa levande stadsdelar. Jag ser fram emot att vara en del av den fortsatta utvecklingen av Fabeges fastighetsbestånd till attraktiva stadsmiljöer.
Monika Mundt-Petersen
- Jag drivs av att skapa miljöer för människor att leva och utvecklas i. Under mitt yrkesliv har jag utvecklat sådana miljöer för att skapa attraktiva boenden. Nu vill jag fokusera och göra det samma för den andra delen av människors liv, nämligen den där de arbetar. Fabeges tydliga fokus på att skapa moderna och attraktiva stadsmiljöer där människor kan leva, arbeta och utvecklas passar hur jag ser på ett fastighetsbolag. Det ska vara lyhört, följa med i utvecklingen, lyssna på människorna som ska bo och arbeta och på arbetsgivaren som ska hitta nya och bra lokaler. Allt det vill jag, och allt det känner jag ligger i kärnan av Fabeges idé. Att Fabege också tydligt arbetar med att skapa en positiv miljö för medarbetarna gör att jag också får arbeta med de bästa i branschen.
Therese Friedman
Vi har länge attraherats av husets läge, dess form, detaljrikedom och inte minst den konstnärliga omtanken i den lilla parken. Här finns unika möjligheter att skapa ett attraktivt koncept och vi är mycket glada över att det blir Kom Hotel som tar sig an denna pärla.
Klaus Hansen Vikström, ViceVD och affärsutvecklingschef
Att vi som stadsdelsutvecklare, tillsammans med Generation PeP och Solna Stad, kan bidra till att utöka rörelse- och motionsmöjligheterna i vår närmiljö är ett viktigt och roligt samarbete. Gen Peps idé att kombinera gym för vuxna med lek för barn är ett intelligent sätt att stimulera till en hälsosam livsstil, både för våra kunder och för de som bor i området, och det känns därför naturligt att vi är med och ser till att parkerna skapas
Christian Hermelin, VD
De nya byggrätterna gör det möjligt för oss att skapa en fantastisk entré till Arenastaden. Vi har höga ambitioner både vad gäller utvecklingen av Dalvägen och skapandet av de nya kvarteren och är glada för att de första stegen mot den nya visionen för Solna station nu är tagna
Christian Hermelin, VD
Det är viktigt för mig att jobba långsiktigt, både vad gäller produkt och teknikval, men även med affären och relationerna. Att valet föll på Fabege är just långsiktigheten och den väl definierade värdegrunden, säger Johanna.
Johanna Axe
Jag har valt att börja på Fabege då jag tycker företaget jobbar på ett innovativt och kvalitetsmedvetet sätt och har ett nära samarbete med både kunder och entreprenörer, säger Emilie.
Emilie Larsson
Den positiva utvecklingen av Arenastaden och inte minst Friends Arena innebär att behovet av närliggande hotell ökar. Nordic Choice Hotels initiativ till det nya hotellet innebär ännu bättre förutsättningar för såväl Friends Arena, som för Mall of Scandinavia och företagens besökare och medarbetare.
Klaus Hansen-Vikström, vVD och affärsutvecklingschef
Vi är mycket glada för den fortsatt starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Hälften av Fabeges finansiering är nu grön och vi gläds åt den alltmer ansvarskännande finansmarknaden.
Åsa Lind, Finanschef
Vi är verkligen glada över att fortsätta utveckla vår relation med ICA. Det är helt i linje med vår strategi att vara kundfokuserade och flexibla.
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef
Resedan var en solitär i vårt bestånd och Probitas som redan äger en fastighet i kvarteret var en naturlig köpare.
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef
För Fabege är det viktigt att fortsätta verka som en stark och långsiktig ägare och förvaltare i Arenastaden. Affären är i linje med Fabeges affärsmodell att öka potentialen i portföljen genom att avyttra moderna fullt förädlade fastigheter för att frigöra kapital för värdeskapande projektinvesteringar. Bara i Arenastaden äger Fabege nästan 200 000 kvm kommersiella byggrätter som kommer att utvecklas inom de närmsta åren. Genom försäljningen skapar vi utrymme för fortsatt värdeskapande investeringar i våra områden. Fastigheten motsvarar väl investerarmarknadens efterfrågan med moderna kontor i attraktivt läge, fullt uthyrd och med långa avtal. Liksom tidigare kommer Fabege att ansvara för drift och förvaltning och jag är mycket glad över det förtroendefulla samarbete vi har tillsammans med Union Investment.
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef
Vi ser fram emot att välkomna byråerna inom The North Alliance. Ett spännande nätverk som kommer att tillföra fastigheten puls och energi med de olika delarna. Utöver ett fantastiskt kontor så får de även grannar som Björn Borg AB, Aveqia som är ett matlagningsföretag där gästerna lagar gourmetmat tillsammans med stjärnkockar och inte minst den välrenommerade restaurangen Farang med smakinfluenser från Sydostasien.
Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege
- Vår ambition är att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering främst genom vårt gröna obligationsprogram. Kreditratingen från Moody’s ger oss bättre förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor.
Åsa Lind Finanschef på Fabege
– Vi har nu tagit nästa steg i vår finansiella profilering. För Fabege är det viktigt att synliggöra vår höga kvalitet och vår långsiktighet gentemot våra investerare. Vi är glada över att få denna bekräftelse på bolagets finansiella stabilitet genom betyget från Moody’s.
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef
Grön finansiering är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vid årsskiftet var hela 47 procent av vår totala finansiering grön. Att vi nu får högsta betyg av Moody´s är en kvalitetsstämpel som vi är mycket stolta över.
Åsa Lind, Finanschef Fabege
Vi ser fram emot att välkomna Skolverket till Solna Business Park. Här kommer Skolverket få bra och fina lokaler som stödjer verksamheten, i en hållbar stadsdel med utmärkta kollektivtrafik.
Andreas Malmsäter, Uthyrningschef på Fabege.
- Vi är väldigt glada och stolta över att SEB:s medarbetare har fått en fantastisk arbetsplats att gå till varje dag. Glada och nöjda medarbetare blir effektiva och SEB har verkligen arbetat hårt och professionellt för att skapa den optimala arbetsplatsen tillsammans med oss och många andra.
Kaan Tektas, projektchef på Fabege och ansvarig för SEB-projektet
- Jag är särskilt nöjd med de två större uthyrningarna till Swedbank respektive Bilia som banar väg för fortsatt värdeskapande projektutveckling. Uthyrningsgraden i projektportföljen uppgår nu till 88 procent. Projekten fortsatte att leverera på hög nivå – avkastningen på investerat kapital under perioden uppgick till 66 procent. Fabege har en organisation som förmår ta vara på möjligheter att skapa värde. Med vårt stabila kassaflöde i förvaltningen och med vår välbelägna projektportfölj ser jag fram emot en fortsatt god utveckling också under 2018.
Christian Hermelin, VD Fabege
Det känns roligt och spännande att få samarbeta med Skanska, som har visat ett stort engagemang i sin vilja att arbeta tillsammans med oss. De är i framkant i sitt arbete med att minska miljöpåverkan och har hög nivå på arbetsmiljö och säkerhet på sina byggarbetsplatser. Fabege växer, fler projekt är på gång och vi är angelägna om att få arbeta med entreprenörer som prioriterar områden som är viktiga för oss och som kan möta våra högt ställda krav.
Klas Holmgren, chef för Projekt och Förädling Fabege
Vi är mycket glada över den lösning vi har hittat tillsammans med Bilia där de blir kvar i ett läge som blivit alltmer attraktivt med åren tack vare närheten till både Arenastaden, Hagaparken och den utbyggda kollektivtrafiken vid Solna station, samtidigt som de nu hamnar i en helt ny och levande stadsdel med både boende och företagande.
Klaus Hansen Vikström, vice VD på Fabege.
Klaus Hansen Vikström, vVD och chef affärsutveckling på Fabege
Vi ser fram emot att arbeta med Swedbank i många år framöver och att hälsa bankens medarbetare välkomna till Grand Central Sundbyberg.