Fabege utökar sitt gröna MTN-program med 3 Mdkr

I april 2016 etablerade Fabege ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö om 2 000 Mkr. Fabege har beslutat att utöka ramen till 5 000 Mkr. I samband härmed publicerar bolaget ett tilläggsprospekt, daterat 13 september 2017, som uppdaterar och kompletterar grundprospektet, daterat 19 maj 2017, för MTN-programmet. De två prospekten ska läsas tillsammans och är båda godkända av Finansinspektionen. Grundprospektet uppdateras årligen.

Efterfrågan på gröna obligationer för att finansiera miljöriktiga och hållbara tillgångar ökar. Genom det gröna MTN-programmet kan Fabege erbjuda investerare att delta i finansiering av utvalda hållbara fastigheter via obligationer Fabege emitterar under programmet. Den initiala ramen om 2 Mdkr är i dagsläget fullt utnyttjad.

Programmet har tagits fram och utökats i samarbete med Handelsbanken och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. De gröna villkoren är integrerade i programmet och samtliga obligationer som emitteras under programmet är gröna. Emitterade obligationer noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Återförsäljare för programmet är Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB.

-          Vi är mycket glada för den starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Den utökade ramen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Lind, Finanschef, Fabege.

Mer information om det gröna MTN-programmet finns på Fabeges webbsida; fabege.se/grontmtn

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40.5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada för den starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Den utökade ramen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete.
Åsa Lind, finanschef