Inbjudan till presentation av Fabeges bokslutskommuniké 2022

Report this content

Måndagen den 6 februari 2023 klockan 12:00 (CET) offentliggörs Fabeges bokslutskommuniké 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 (CET) samma dag.

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges bokslutskommuniké 2022. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk audiocast kommer även att hållas klockan 15:30 (CET) samma dag.

Webbsändningen nås via följande webblänk:
https://ir.financialhearings.com/sv-fabege-q4-2022

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar.
SE +46 8 505 163 86 UK: +44 203 198 48 84 US: +1 412 317 6300, pinkod 9033313#

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Med fokus på främst kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på fabege.se.