Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

Report this content

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 25 mars 2021 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (sex)
  • att omvälja Anette Asklin, Emma Henriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Mats Qviberg samt nyval av Lennart Mauritzson och Stina Lindh Hök. Per-Ingemar Persson har undanbett sig omval.
  • att till styrelsens ordförande omvälja Jan Litborn

Lennart Mauritzson är VD på Backahill AB som är största ägare i Fabege.  Stina Lindh Hök är VD på Nyfosa AB.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

  • Bo Forsén, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning.
  • Mats Qviberg för familjen Qviberg.
  • Peter Guve representant för AMF Pension.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 23 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB torsdagen den 25 mars april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mitten av februari 2021.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Forsén, Valberedningsordförande, 070-632 86 50

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägandet är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar