Beslut från skiljenämnden vid Stockholms handelskammare

Oy Karl Fazer Ab mottog i maj 2006 ett påkallande om skiljeförfarande av AB Malfors Promotor, som är aktieägare i Cloetta Fazer AB (publ). I påkallandet som AB Malfors Promotor lämnade till Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut krävdes att Hjalmar Svenfelts stiftelse genom AB Malfors Promotor skall vara den största enskilda aktieägaren i Cloetta Fazer AB. Enligt beslut från skiljenämnden i dag förpliktas Oy Karl Fazer Ab att minska sitt aktieinnehav i Cloetta Fazer AB till att inte överstiga 38,9 % av rösterna.

”Vi är överraskade över beslutet och skiljenämndens tolkning av de ingångna avtalen”, konstaterar koncernchef Berndt Brunow. ”Vi måste först studera utslaget närmare innan vi kan ge några mera detaljerade utlåtanden. Som jag redan i flera olika sammanhang påpekat, är vårt innehav i Cloetta Fazer strategiskt och vårt största ansvar och intresse är att framgångsrikt utveckla bolaget”.

De tre största enskilda ägarnas aktieinnehav i Cloetta Fazer AB (publ):
Oy Karl Fazer Ab: 42,2 % av rösterna och 29,7 % av aktiekapitalet
AB Malfors Promotor: 39,6 % av rösterna och 20,5 % av aktiekapitalet
Oy Cacava Ab: 10,4 % av rösterna och 28,4 % av aktiekapitalet

Vid eventuella frågor kontakta:
Chefsjurist Max Oker-Blom, tfn +358 400 600 887
Kommunikationsdirektör Ulrika Romantschuk, tfn +358 40 566 4246

Om oss

Fazer-koncernenMed fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med missionen att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. I sin strävan För perfekta dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2019 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 9 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Northern Magic. Made Real.

Kontakt

Prenumerera