FAZER 2020: STARKT ÅR I EN UTMANANDE AFFÄRSMILJÖ

Report this content

Den finansiella informationen i detta pressmeddelande baserar sig på Fazers koncernredovisning, som uppförts i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS). Siffrorna i detta meddelande är oreviderade. Bokslutet för 2020 publiceras vecka 15. 

HÖJDPUNKTER UNDER JANUARI–DECEMBER 2020

  • Koncernens omsättning för den kvarvarande verksamheten var stabil på föregående års nivå och uppgick till 1 101,2 M€ (1 097,0)
  • EBITDA för den kvarvarande verksamheten förbättrades och uppgick till 117,4 M€ (111,2), 10,7 % (10,1 %) av omsättningen
  • Rörelsevinsten (EBIT) för den kvarvarande verksamheten uppgick till 51,9 M€ (49,1), 4,7 % av omsättningen (4,5 %)
  • Koncernens rapporterade resultat för perioden på 440,4 M€ inkluderar en vinst på 414,3 M€ från avyttringen av Fazer Food Services i januari 2020 samt Fazer Food Services’ resultat för januari 2020
  • Koncernens rapporterade kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 152,4 M€ (144,8)  

Nyckeltal

Kvarvarande verksamhet*

1-12/2020

1-12/2019

Förändring, %

Koncernens omsättning, M€

 1 101,2

 1,097.0

0,4 %

Rörelsevinst före avskrivningar och amorteringar (EBITDA), M€

117,4

 111,2

5,6 %

EBITDA, %

 10,7 %

10,1 %

Rörelsevinst (EBIT), M€

 51,9

 49,1

5,8 %

Rörelsevinst (EBIT), %

 4,7 %

 4,5 %

Vinst före skatt, M€

 41,8

 51,6

-19,0 %

Räkenskapsperiodens vinst, M€

 32,6

 38,9

-16,4 %

Antal anställda vid utgången av perioden

8 496

 8 805

-3,5 %

Antal anställda i medeltal under perioden

7 768

 7 532

3,1 %

Avkastning på eget kapital, %

48,9

13,4

Soliditet, %

70,7

52,6

Nettoskuldsättningsgrad, %

-22,8

22,5

*Fazer Food Services avyttrades i januari 2020. Den avvecklade verksamheten inkluderas inte i siffrorna i tabellen.

UTSIKTER FÖR 2021

Under 2021 förväntas Fazers omsättning och den jämförbara rörelsevinsten för den kvarvarande verksamheten förbättras jämfört med året innan, under förutsättning att utvecklingen av covid-19-pandemiläget och det allmänna ekonomiska klimatet inte försämras. Utsikterna är med förbehåll för operativa risker och osäkerheter, samt svagare synlighet än normalt på grund av covid-19-pandemin. 

KONCERNCHEF CHRISTOPH VITZTHUM: 

Fazers förmåga att stå emot pandemin i kombination med åtgärder för att förbättra lönsamheten resulterade i ett starkt finansiellt resultat för 2020

”År 2020 karakteriserades av den globala pandemin och de föränderliga utmaningarna relaterade till den. Alla våra marknader påverkades av covid-19-pandemin. De verksamheter som drabbades hårdast var vår Retail-verksamhet, som omfattar Fazer Cafés och Gateau-bageributikerna, Travel Retail inom Fazer Konfektyr och verksamheten för djupfrysta bageriprodukter. On-the-go-kategorierna minskade eftersom konsumenterna reste och åkte kollektivt i mindre omfattning. Tack vare flera initiativ för att förbättra effektiviteten och våra medarbetares professionalism och flexibilitet kunde vi säkerställa kontinuitet i verksamheten, hjälpa samhället och stödja våra kunder. Med hänsyn till den dramatiska krisen och nedgången är jag mycket stolt över vårt resultat under 2020. Den resiliens som vår verksamhet visade, i kombination med våra åtgärder för att förbättra lönsamheten särskilt inom bageriverksamheten i Ryssland och Sverige, resulterade i ett bra finansiellt resultat för 2020. Vår omsättning var fortsatt stabil på föregående års nivå och vår lönsamhet förbättrades. 

Avyttringen av Fazer Food Services i början av året var startskottet för vår resa mot ett integrerat företag inom snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG). Under 2020 vidtogs flera åtgärder för att driva intern effektivitet, synergier och mervärde. Vi började implementeringen av en ny operativ modell som inkluderade ändringar i den kommersiella organisationen, inom marknadsföring och inköp samt omorganisering av koncernfunktionerna. Dessutom vidtogs åtgärder för att öka effektiviteten inom tillverkningen. Vi beslöt att flytta produktionen av xylitolpastiller och -tuggummi från fabriken i Högfors till Villmanstrand och produktionen av Fazer Yosa-havreprodukterna från S:t Karins till Koria i Finland. Vi fortsatte också att implementera vår tillväxtstrategi i enlighet med vår uppdaterade vision För perfekta dagar. Under året fortsatte Fazer Bageri och Fazer Konfektyr att stärka sina positioner på marknaderna, särskilt i Finland, men även på andra hemmamarknader. Fazer Bageris omvandlingsprogram i Ryssland och i Sverige framskred med goda resultat, vilket stödde koncernens finansiella utveckling.  

Omvandlingsåtgärderna fortsätter i både Sverige och Ryssland, och den 9 februari 2021 meddelade vi att vi inför en ny operativ modell i Fazer Bageri Sverige. Den nya modellen inkluderar ett avtal om återförsäljning och samdistribution med Polfärskt, ett svenskt försäljningsbolag för bagerier, och medför att antalet bagerier minskar från fyra till tre. Den nya distributionsmodellen kommer att öka vår flexibilitet och höja våra servicenivåer gentemot kunderna, samtidigt som den är miljömässigt mer hållbar. 

Vår ambition är att bli en av de ledande aktörerna inom växtbaserat i Nordeuropa genom att ständigt identifiera nya kategorier och utöka befintliga kategorier. Genom att investera i innovationer och foodtech stärker Fazer sitt fokus på hållbara matlösningar för framtiden. 

Under 2020 fortsatte bygget av Fazers xylitolfabrikXylitolfabriken, som med hjälp av toppmodern teknik tillverkar xylitol av havreskal – en biprodukt från havrekvarnsprocessen – är unik. Vi är mycket stolta över att fabriken, som tillämpar principerna för cirkulär ekonomi, och Fazers strategiska fokus på innovationer har fått erkännande av finska Livsmedelsindustriförbundet som tilldelade fabriken priset Tähtiteko 2020 i november 2020. Fabriken kommer att invigas 2021. 

Under året ökade Fazer sitt aktieinnehav i Solar Foods och blev bolagets största aktieägare med en ägarandel på 15 %. Solar Foods är ett finskt foodtech startupföretag som har utvecklat en ny proteinråvara, Solein®, ur CO2

För att tillgodose den ökande efterfrågan på havre och för att tillhandahålla förstklassiga ingredienser för våra verksamheter fördubblar vi havrekvarnskapaciteten i Lahtis i Finland och Lidköping i Sverige under 2021. Havre kommer fortsättningsvis att vara kärnan i Fazer Lifestyle Foods verksamhet och en viktig råvara, särskilt inom bageriverksamheten. Användningen av havre inom olika kategorier kommer att vidareutvecklas. Ett utmärkt exempel på en genuin innovation som tillgodoser behoven hos konsumenterna är Fazer Havreris som lanserades i alla nordiska länder 2020. Denna nya innovation tilldelades det svenska Livsmedelspriset 2020. Starkt fokus kommer alltjämt att ligga på kategorierna mjölkfritt, växtbaserade måltider och frukost. Systematiskt FoU-arbete bidrar till ett brett urval av innovationer att bygga vidare på. Selektiva företagsförvärv spelar en avgörande roll för att verkställa tillväxtplanen. 

Fazer, som firar 130-årsjubileum i år, är en finansiellt stark koncern och har en tydlig strategi för framtiden. Vi har höga tillväxtambitioner framöver, vilket även kan öppna för en potentiell utvidgning av aktieägarbasen genom en börsnotering någon gång i framtiden. Under de kommande åren eftersträvar vi tillväxt både organiskt och genom olika mindre och större transformativa M&A-möjligheter. Vi fortsätter att fokusera på våra fyra strategiska tillväxtområden: utnyttja det ledande FMCG-varumärket för att stärka vår position i Finland, påskynda vår tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech, utveckla en ledande position i Nordeuropa samt förbättra den interna effektiviteten för att möjliggöra branschledande lönsamhet. Hållbarhet är en integrerad del av vår strategi, och vi kommer att fortsätta utveckla hållbara matlösningar för framtiden för att gynna både människorna och vår planet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jouni Grönroos, ekonomidirektör och vice verkställande direktör, Fazer-koncernen, jouni.gronroos@fazer.com, tfn +358 40 504 5125  

Joséphine Mickwitz, Executive Vice President, Kommunikation & Hållbarhet, Fazer-koncernen, josephine.mickwitz@fazer.com, tfn +358 400 784889

Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8–16 EET, tfn +358 40 668 2998, media@fazer.com

Fazer-koncernen

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med missionen att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Enligt sin vision För perfekta dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2020 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 8 500. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.

Northern Magic. Made Real.

Rapport för helåret 2020

År 2020 karakteriserades av den globala covid-19-pandemin och de föränderliga utmaningarna relaterade till den. Alla Fazers marknader påverkades av pandemin, men tack vare ett antal flexibla åtgärder och Fazer-medarbetarnas professionalism visade Fazer en tydlig förmåga att stå emot den rådande krisen. Under året fortsatte Fazer sin omvandling till ett modernt hållbart företag inom snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG), med stöd av avyttringen av Fazer Food Services. Implementeringen av en ny operativ modell inleddes, vilket inkluderade ändringar i den kommersiella organisationen, inom marknadsföring och inköp samt omorganisering av koncernfunktionerna. Åtgärder vidtogs för att öka effektiviteten inom tillverkningen. Dessa inkluderade överföringen av produktionen av xylitolpastiller och -tuggummi från fabriken i Högfors till Villmanstrand och av produktionen av Fazer Yosa-havreprodukterna från S:t Karins till Koria i Finland. Under året vidtogs flera åtgärder för att driva intern effektivitet, synergier och mervärde. Efter redovisningsperioden meddelade Fazer att en ny operativ modell införs på Fazer Bageri Sverige. Den nya modellen inkluderar ett avtal om återförsäljning och samdistribution med svenska Polfärskt, ett försäljningsbolag för bagerier, och medför att antalet bagerier minskar från fyra till tre. Den kvarvarande verksamhetens omsättning för 2020 var stabil på föregående års nivå och rörelsevinsten förbättrades.

Affärsmiljö och marknadsutveckling

Fazer är verksam främst på marknaderna för bageriprodukter, konfektyr, mjölkfritt och växtbaserat samt kvarnprodukter genom företagets tre affärsområden: Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Lifestyle Foods. Fazer Retail, som tidigare var en separat verksamhet, integrerades i affärsområdet Fazer Konfektyr under 2020. Dessutom överfördes verksamheten för hårda bröd från Fazer Bageri till Fazer Konfektyr. Geografiskt sett är koncernens huvudmarknader Norden, Ryssland och Baltikum med exportförsäljning till cirka 40 länder världen över.  

Konsumentbeteendet förändrades på många sätt under 2020 till följd av det exceptionella läget. Den ekonomiska osäkerheten påverkade priskänsligheten och ökade populariteten av värdealternativ. Lokalproducerade livsmedel och råvaror fortsatte att tilltala konsumenterna som betonar transparens och säkerhet. Inrikesturismen stödde denna utveckling ytterligare.Hemmamatlagningen ökade i och med att allt flera jobbade på distans och restaurangerna antingen var stängda eller undveks. Den sociala distanseringen medförde också en avsevärd ökning inom webbhandeln och av matleveranser.  

Vissa trender som fanns före covid-19 förstärktes tydligt, men gjorde också en del drivkrafter för konsumtionen mer polariserade. Hälsotrenden har ökat i många år och accelererade ytterligare då människor blev allt mer medvetna om kostens betydelse som en del av en hälsosam livsstil. Under pandemin blev hygienen snabbt en drivkraft för konsumenternas preferenser, vilket inom kort fick en negativ inverkan på exempelvis oförpackade produkter som lösgodis.  

I Finland påverkades bagerimarknaden av pandemin under våren, men marknaden vände och började växa igen mot slutet av året. Bake off-marknaden återhämtade sig snabbt, samtidigt som marknaden för förpackat färskt bröd presterade bra hela året, då efterfrågan på förpackat bröd ökade avsevärt. Efterfrågan på djupfrysta produkter minskade i och med att restauranger och hotell drabbades av restriktioner och stängningar. I Sverige ökade marknaden hela året. I Ryssland började marknaden gradvis att återhämta sig mot slutet av året, men på grund av den ökade priskänsligheten fortsatte bagerisegment med lägre priser växa under hela året. Utvecklingen var liknande även i Baltikum. Fazer är huvudsakligen känt som ett premiumvarumärke i Baltikum och Ryssland.  

Konfektyrmarknaden växte i Finland och Sverige. I Finland låg Fazers marknadsandel nära fjolårsnivån och i Sverige ökade Fazers marknadsandel. Travel retail-marknaden, som är en viktig marknad för Fazer, var hårt drabbad under hela året på grund av reserestriktionerna som infördes redan i början av pandemin. Distansarbete samt restriktioner och rekommendationer gällande sammankomster i kombination med allmän försiktighet påverkade kundtillströmningen särskilt i stadskärnor och köpcentrum, och även caféer och bageributiker påverkades.     

Inom Fazer Lifestyle Foods fortsatte marknaden för mjölkfritt att växa och frukostkategorin stärktes. Efterfrågan på havre- och rågmjöl var fortsatt stark inom kvarnverksamheten. Smoothiekategorin minskade särskilt i on-the-go-kanalerna, eftersom konsumenterna reste och åkte kollektivt i mindre omfattning på grund av covid-19.  

Avvecklad verksamhet

Försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group slutfördes den 31 januari 2020. Fazer Food Services rapporteras som avvecklad verksamhet i Fazer-koncernens bokslut för 2019 och även för den en månad långa perioden fram till den 31 januari 2020. År 2020 uppgick Fazer Food Services omsättning till 50,8 M€ (597,3). I resultatet för den avvecklade verksamheten ingår en vinst på 414,3 M€ för försäljningen av verksamheten Fazer Food Services. Resultatet efter skatt för den avvecklade verksamheten presenteras i resultaträkningen på raden ”Resultat för perioden, avvecklad verksamhet”. Som en följd av försäljningen av Food Services verksamheten rapporteras inga tillgångar eller relaterade skulder som ”Tillgångar som innehas för försäljning” i slutet av 2020. För den jämförbara perioden rapporteras tillgångar relaterade till avvecklad verksamhet som ”Tillgångar som innehas för försäljning” och skulder som ”Skulder relaterade till tillgångar som innehas för försäljning”. Kassaflödesanalysen innehåller den avvecklade verksamheten under 2019 och 2020. 

Finansiellt resultat för kvarvarande verksamheter

Nyckeltal

2020

2019

2018

Omsättning, M€

1 101,2

1 097,0

1 029,2

Rörelsevinst, M€

51,9

49,1

55,9

- andel av omsättningen, %

4,7

4,5

5,4

Avkastning på eget kapital, %

48,9

13,4

11,6

Soliditet, %

70,7

52,6

56,8

Nettoskuldsättningsgrad, %

-22,8

22,5

17,5

Omsättning och lönsamhet  

Fazers omsättning låg på samma nivå som året innan och uppgick till 1 101,2 M€ (1 097,0). Förändringarna i valutakurserna minskade koncernens omsättning med 18,6 M€. De år 2020 förvärvade verksamheterna, dvs. Vuohelan Herkku, ökade omsättningen med 5,3 M€ jämfört med föregående år.

Fazer Bageris omsättning 2020 låg på samma nivå som året innan och uppgick till 548,6 M€ (555,6 år 2019 exklusive omsättningen för verksamheten för hårda bröd som överfördes till Fazer Konfektyr). Fazer förvärvade Vuohelan Herkkus bageri- och kvarnverksamheter i januari 2020, vilket gör Fazer till en av de största aktörerna inom glutenfria bageriprodukter i Finland. I Finland ökade efterfrågan på förpackat bröd kraftigt när covid-19-pandemin började. Försäljningen av djupfrysta produkter påverkades negativt i och med att restauranger och hotell drabbades av restriktioner och stängningar. Efterfrågan återhämtade sig sakta mot slutet av året. Försäljningen i butiksbagerierna minskade kraftigt i början av krisen, men återhämtade sig snabbt och nådde rekordnivåer mot slutet av året. I slutet av 2020 hade Fazer 105 butiksbagerier i Finland. I Sverige ökade försäljningen i alla kanaler tack vare starka produktlanseringar i strategiska segment och god utveckling inom exporten. Fazer Bageri stärkte sin marknadsställning i Ryssland genom tillväxt inom bake-off och ökad försäljning genom nya digitala säljkanaler. I Baltikum ledde den ekonomiska osäkerheten på grund av covid-19-pandemin till att konsumenternas intresse förflyttades från premiumprodukter till konventionella produkter. En liknande trend kunde skönjas även i Ryssland. I Baltikum hårdnade priskonkurrensen i och med att nya aktörer gick in på marknaden. Två nya butiksbagerier öppnade i Estland, där Fazer för närvarande har fem butiksbagerier. Omvandlingsprogrammen med syfte att öka den operativa effektiviteten i Fazer Bageris verksamheter i Sverige och Ryssland var verksamma med förbättrat resultat som följd.  

Fazer Konfektyrs omsättning minskade med 2,3 % från året innan och uppgick till 400,1 M€ (409,4 år 2019 inklusive omsättningen för Fazer Retail och verksamheten för hårda bröd som överfördes till Fazer Konfektyr). Minskningen kan hänföras till Fazer Retail, där Fazer Cafés och Gateau-bageributikerna påverkades kraftigt av de covid-19-relaterade restriktionerna, samt det totala stilleståndet inom Travel Retail. Konfektyrförsäljningen i Finland, Sverige, Danmark, Ryssland och Baltikum var relativt stabil. Försäljningen särskilt i Finland främjades av konsumenternas benägenhet att förlita sig på välkända varumärken i osäkra tider. Covid-19 förändrade konsumentbeteendet, vilket ledde till en polarisering av efterfrågan. Chokladkakor fortsatte att sälja bra och försäljningen av godispåsar ökade kraftigt, medan efterfrågan på kex, lösgodis och produkter i kategorin impulsköp, som pastiller och tuggummi, minskade. Säsongerna är mycket viktiga för Fazer. Under 2020 påverkades påsk- och halloweenförsäljningen negativt av restriktionerna, medan julförsäljningen överträffade förväntningarna, särskilt i Finland och Sverige. Stilleståndet inom Travel Retail-försäljningen resulterade i förlorad omsättning och permitteringar på fabrikerna i Vanda och Villmanstrand. Starka produktnyheter och marknadsföringskampanjer skapade tillväxt inom kategorierna chokladstycksaker, godispåsar och chokladkakor. Säsongsprodukterna presterade fortsättningsvis bra.   

  

Fazer Lifestyle Foods omsättning ökade med 11,8 % till 176,7 M€ (158,1). Ökningen kan hänföras till försäljningen från Kaslink, som förvärvades i augusti 2019. Efterfrågan på frukostprodukter låg på en bra nivå, medan on-the-go-kategorier som smoothies och juice stötte på utmaningar. Omsättningen påverkades negativt av nedgången inom on-the-go-snacks och av stilleståndet inom såväl hotell- och restaurangsektorn som de reserelaterade kanalerna. Fazer inledde projekt för att fördubbla sin havrekvarnskapacitet i Lahtis i Finland och i Lidköping i Sverige för att tillgodose den ökande efterfrågan på havre och tillhandahålla förstklassiga ingredienser för Fazers verksamheter, särskilt inom kategorierna mjölkfria produkter, växtbaserade måltider och frukostprodukter. Investeringen framskred planenligt och den nya kapaciteten kommer att bli tillgänglig under 2021.    

Rörelsevinsten för kvarvarande verksamheter förbättrades och uppgick till 51,9 M€ (49,1). Rörelsevinsten omfattar 6,2 M€ (4,0) i engångskostnader för omstruktureringar och avskrivningar (netto) i huvudsak relaterade till åtgärder för att effektivisera tillverkningen inom Fazer Konfektyr och Fazer Lifestyle Foods, omvandlingsprogrammen inom Fazer Bageris verksamheter i Sverige och Ryssland, omvärdering av markområden i Ryssland och intäktsföringen av negativ goodwill som uppstått från Vuohelan Herkku. Resultatet för 2020 belastades också av ytterligare engångskostnader och nedskrivningar på 2,7 M€ (5,9) relaterade till förvärvet av Vuohelan Herkku, avyttringen av Fazer Food Services och implementeringen av Fazers redovisningsprinciper på de förvärvade företagen. Räkenskapsperiodens vinst var 32,6 M€ (38,9) för den kvarvarande verksamheten.  

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens finansiella ställning stärktes ytterligare till följd av avyttringen av Fazer Food Services verksamheten. Rapporterade räntebärande nettoskulder uppgick till    -213,3 M€ (127,0) och nettoskuldsättningsgraden var -22,8 % (22,5 %) Koncernens soliditet uppgick till 70,7 % (52,6 %).

Koncernens rapporterade kassaöde från den löpande verksamheten uppgick till 152,4 M€ M€ (144,8) och bruttoinvesteringarna till 104,1 M€ (107,1) exklusive investeringar i finansiella tillgångar. Merparten av investeringarna gjordes i Fazer Lifestyle Foods i den nya xylitolfabriken, utbyggnaden av havrekvarnarna i Finland och Sverige och produktionsutrustning för mjölkfritt i Koria. Därtill gjordes betydande investeringar i ny produktionsutrustning och uppgraderingar av befintliga maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten. 

Personal

Vid utgången av året hade Fazer 8 496 anställda (8 805) i den kvarvarande verksamheten och inga i den avvecklade verksamheten (6 958). Företagets anställda fördelades enligt följande vid utgången av året: Fazer Bageri 5 880 (5 903), Fazer Konfektyr 1 904 (2 113), Fazer Lifestyle Foods 428 (471) och koncernens gemensamma funktioner 284 (318). 

Anställda, kvarvarande verksamhet

2020

2019

2018

Antal anställda 31.12

8 496

8 805

8 884

Antal anställda (heltidsekvivalent, i medeltal under året)

7 768

7 532

7 646

Löner och arvoden, M€

251,8

249,6

227,5

Page Break

Antal anställda 31.12 per land, kvarvarande verksamhet

2020

2019

2018

Finland

Ryssland

3 681

2 376

3 808

2 416

3 527

2 894

Sverige

1 762

1 886

1 804

Lettland

Litauen

Estland

Danmark

Norge

USA

296

250

72

52

7

-

317

267

63

39

8

1

296

265

57

33

8

-

Strategi och implementering av strategin 2020

Fazer, som firar 130-årsjubileum 2021, är en finansiellt stark koncern och har en tydlig strategi för framtiden. Ytterligare tillväxt eftersträvas genom både organisk tillväxt och M&A-möjligheter. Fazer har höga tillväxtambitioner framöver, vilket även kan öppna för en potentiell utvidgning av aktieägarbasen genom en börsnotering någon gång i framtiden.

Under de närmaste åren fortsätter Fazer att fokusera på sina fyra strategiska utvecklingsområden: 

  1. utnyttja det ledande varumärket inom snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) för att stärka sin position i Finland,  
  1. påskynda sin tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech
  1. utveckla en ledande position i Nordeuropa och 
  1. förbättra den interna effektiviteten och utveckla sina sätt att arbeta för att nå branschledande lönsamhet. 

Hållbarhet är en integrerad del av koncernens strategi, och i hållbarhetsarbetet fokuserar Fazer på att minska utsläppen, minska mängden matsvinn, på hållbara inköp samt på att introducera fler växtbaserade livsmedel i sitt utbud. 

Enligt Fazers uppdaterade vision, För perfekta dagar, fortsatte koncernen att implementera sin strategi under 2020. Avyttringen av Fazer Food Services till Compass Group slutfördes den 31 januari 2020, vilket stöder Fazers omvandling till ett FMCG-företag. 

I januari förvärvade Fazer Vuohelan Herkkus bageri- och kvarnverksamheterVuohelan Herkku är en föregångare inom glutenfri bageriverksamhet i Finland och har ett nytt glutenfritt bageri i Lahtis. Genom detta förvärv blev Fazer en av de största aktörerna inom glutenfria bageriprodukter i Finland.   

Fazers ambition är att bli en av de ledande aktörerna inom växtbaserat i Nordeuropa genom att ständigt identifiera nya kategorier och utöka befintliga kategorier. Genom att investera i innovationer och foodtech stärker Fazer sitt fokus på hållbara matlösningar för framtiden. Fazers unika xylitolfabrik som med hjälp av toppmodern teknik tillverkar xylitol av havreskal – en biprodukt från havrekvarnsprocessen –kommer att invigas 2021. Fazers strategiska fokus på innovationer har fått erkännande av finska Livsmedelsindustriförbundet, som tilldelade fabriken priset Tähtiteko 2020 i november 2020. 

Under året ökade Fazer sitt aktieinnehav i Solar Foods och blev den största enskilda aktieägaren med en ägarandel på 15 %. Solar Foods är ett finskt foodtech startupföretag som har utvecklat en ny proteinråvara, Solein®, ur CO2. Företagets mål är att ytterligare utveckla proteinråvaran för mer omfattande användning i konsumentprodukter. Fazer kommer att fortsätta att stödja Solar Foods genom forskning, innovationer och kommersiell utveckling, utöver ett aktivt ägande. 

För att tillgodose den ökande efterfrågan på havre och för att tillhandahålla förstklassiga ingredienser för sina verksamheter kommer Fazer att fördubbla havrekvarnskapaciteten i Lahtis i Finland och Lidköping i Sverige under 2021. Havre kommer fortsättningsvis att vara kärnan i Fazer Lifestyle Foods verksamhet och en viktig råvara, särskilt inom bageriverksamheten. Användningen av havre inom olika kategorier kommer att vidareutvecklas. Ett utmärkt exempel på en genuin innovation som tillgodoser behoven hos konsumenterna är Fazer Havreris som lanserades i alla nordiska länder 2020. Denna nya innovation tilldelades det svenska Livsmedelspriset 2020. Starkt fokus kommer alltjämt att ligga på kategorierna mjölkfritt, växtbaserade måltider och frukost. Systematiskt FoU-arbete bidrar till ett brett urval av innovationer att bygga vidare på. Selektiva företagsförvärv spelar en avgörande roll för att verkställa tillväxtplanen. 

Under 2020 vidtogs flera åtgärder för att driva intern effektivitet, synergier och mervärde. Implementeringen av en ny operativ modell inleddes, vilket inkluderade ändringar i den kommersiella organisationen, inom marknadsföring och inköp samt omorganisering av koncernfunktionerna. Dessutom vidtogs åtgärder för att öka effektiviteten inom tillverkningen, bland annat produktionsöverföringar inom Fazer Konfektyr och Fazer Lifestyle Foods i Finland.  

Omvandlingsinitiativet i Fazer Bageri Sverige, som presenterades den 9 februari 2021, är ett bra exempel på utveckling av nya sätt att arbeta för att stödja en lönsam tillväxt. Den nya operativa modellen, som enligt plan ska implementeras till sommaren 2021, inkluderar ett avtal om återförsäljning och samdistribution med Polfärskt, ett försäljningsbolag för bagerier, och medför att antalet bagerier minskar från fyra till tre. Den nya operativa modellen kommer att öka vår smidighet och höja våra servicenivåer gentemot kunderna och samtidigt skapa ett mer hållbart och miljövänligt sätt att driva bageriverksamheten.  

Forskning och utveckling

Fazer fortsatte med sitt gedigna FoU-arbete inom foodtech genom flera projekt. Projektet Fazer Oathow fokuserar på havre och framtida havretekniker. Projektet Fazer Xtech har starkt fokus på foodtech och särskilt på vegetabiliska proteiner, biprodukter och minskning av mängden socker. Fazer och Solar Foods fortsatte sitt strategiska FoU-samarbete inom projektet Solein2Food, vars mål är att kommersialisera Solar Foods nya hållbara proteinråvara i form av nya livsmedelsprodukter. 

Fazer fortsatte också jobba inom området näring. Fazers projekt Brainhow gick från forskningsfasen till implementeringsfasen. Fazer forskar vid SLU Uppsala, Sverige kring temat spannmålsfibrer och tarm-hjärna-axeln genom en klinisk interventionsstudie. Fazer ordnade ett rågsymposium tillsammans med Nordic Rye Forum vid den 12:e Nordiska näringskonferensen. 

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 8,4 M€ (9,3) i den kvarvarande verksamheten.

Hållbarhet 

Hållbarhet är en integrerad del av Fazers strategi och arbetet styrs genom fyra centrala hållbarhetsmål: 50 % mindre utsläpp, 50 % mindre matsvinn, 100 % ansvarsfulla inköp och mer växtbaserat. Mer information om Fazers hållbarhetsarbete, inklusive kvalitet, miljö, arbetshälsa och -säkerhet samt livsmedelssäkerhet och om framstegen 2020 finns i Fazers icke-finansiella information (NFI), som ingår i årsberättelsen som publiceras vecka 15. Informationen kommer att publiceras på Fazer-koncernens webbplats www.fazergroup.com under Rapportering & Administration.

Riskhantering

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. Under 2020 var en viktig prioritet att hantera och minska de kortsiktiga affärsmässiga och ekonomiska riskerna relaterade till covid-19-pandemin. Fazer vidtog omedelbara åtgärder för att säkerställa sina medarbetares hälsa och säkerhet samt företagets finansiella stabilitet och kontinuitet i affärsverksamheten. Tack vare alla förebyggande åtgärder som vidtogs i ett tidigt skede av pandemin, lyckades Fazer hålla all produktion i drift under hela året. Fazer fortsätter att följa upp situationen mycket noggrant

Händelser efter rapportperioden

Den 9 februari 2021 meddelade Fazer Bageri Sverige att företaget har ingått ett återförsäljaravtal med Polfärskt, ett försäljningsbolag för bagerier, för att förbättra den servicenivå som Fazer Bageri Sverige kan erbjuda sina kunder. Avtalet träder i kraft till sommaren 2021. På grund av detta kommer Fazer Bageris egen sälj- och distributionsorganisation i Sverige att avvecklas. Dessutom planerar Fazer att stänga sitt bageri i Lund hösten 2021. Ett mer koncentrerat bagerinätverk passar Fazers produktsortiment bättre och skapar bättre förutsättningar för en mer effektiv och hållbar bageriverksamhet. Planen är att flytta produktionen från Lund till Fazers bagerier i Umeå, Eskilstuna och Lidköping. Förhandlingar med fackföreningarna pågår. Förändringarna påverkar samtliga 495 anställda inklusive helg- och säljextra inom fältförsäljning och distribution samt 69 anställda på bageriet i Lund. Fazer stöder alla medarbetare som påverkas av förändringen.     

Utsikter för 2021

Under 2021 förväntas Fazers omsättning och den jämförbara rörelsevinsten för den kvarvarande verksamheten förbättras jämfört med året innan, under förutsättning att utvecklingen av covid-19-pandemiläget och det allmänna ekonomiska klimatet inte försämras. Utsikterna är med förbehåll för operativa risker och osäkerheter, samt svagare synlighet än normalt på grund av covid-19-pandemin. 

Under det kommande året kommer Fazer att fortsätta sin omvandling till ett integrerat FMCG-företag, vilket möjliggörs av att företaget lämnade måltidstjänstbranschen i början av 2020. Fortsatt viktiga strategiska fokusområden under året är att påskynda tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech och att utveckla ledande positioner i Nordeuropa. Dessutom fortsätter Fazer att skapa en ännu starkare position som det främsta FMCG-varumärket i Finland. Att förbättra den interna effektiviteten och utveckla arbetssätten kommer att förbättra vår lönsamhet. Utöver organisk tillväxt kommer Fazer att fortsätta det aktiva M&A-arbetet för att påskynda tillväxt och internationalisering.  

Fazer-koncernen

1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.

Northern Magic. Made Real.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar