Fazer förbereder sig för coronavirus

Report this content

Fazer genomför omfattande åtgärder i denna exceptionella situation som orsakas av coronavirus (COVID-19). Vi övervakar ständigt situationen, gör nödvändiga förändringar i vår verksamhet samt håller våra kunder och anställda informerade.

Fazer-koncernen har upprättat en särskild arbetsgrupp som leder beredskapsåtgärderna för coronavirus och ger dagliga riktlinjer. Vi är beredda på coronavirusepidemin i samtliga våra verksamheter.

 

Vi informerar våra kunder om den potentiella inverkan coronaviruset kan ha på vår verksamhet. Alla Fazers affärsenheter har verksamhetsspecifika beredskapsplaner i händelse av en coronavirusepidemi.

 

Vi följer noggrant myndigheternas instruktioner i alla länder där Fazer har verksamhet. Våra anställda får aktuell information om förändrade arbetssätt av sina chefer, genom intranät samt virtuella informationsmöten.

 

Produktionen fortsätter normalt

Våra produktionsenheter fungerar som vanligt. Om situationen förändras, kommer vi att informera om det. Vi uppdaterar ständigt vår plan för att säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet och tillgången på våra produkter i denna exceptionella situation.


Fazers aktiviteter fokuserar på förebyggande åtgärder. Affärsresor är inte tillåtna. Våra anställda som kan jobba hemifrån, jobbar på distans. Interna möten och möten med externa intressenter är också begränsade. I enlighet med myndigheternas anvisningar har vi rekommenderat att vår personal också undviker fritidsresor samt instruerat om återgång i arbetet efter en resa och eventuell exponering för coronavirus. Alla besök i våra produktionsanläggningar är förbjudna. Personalen har också instruerats att hålla särskilt god hygien.

 
Fazers kundservice är tillgänglig på nätet

Fazers kundtjänst (konsumenttjänst) svarar på kundernas respons i olika kanaler. I den här situationen rekommenderar vi att man använder vår onlinetjänst https://www.fazer.se/kontakt/konsumentkontakt/ Vi kommer att informera om behandlingstiderna ökar.

Prenumerera

Media

Media