Fazers samarbetsförhandlingar har avslutats

Fazer-koncernens samarbetsförhandlingar som berörde tjänstemän och högre tjänstemän har avslutats. Som en följd av förändringarna som kommer att genomföras avslutas 49 personers arbetsuppgifter. Till en början bedömdes personalminskningsbehovet vara 61 personer. Den bakomliggande orsaken är ett behov av att kunna möta de snabba och omfattande förändringarna i affärsklimatet och upprätthålla konkurrenskraften samt säkra företagets lönsamhet. Fazer sysselsätter över 6 600 personer i Finland varav 1 300 är tjänstemän.

Samarbetsförhandlingarna som berörde tjänstemän och högre tjänstemän inom måltidstjänst-, bageri-, konfektyr- och caféverksamheten samt koncernfunktionerna i Finland har avslutats. Som en följd av omorganiseringen förändras flera personers arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifterna avslutas för 49 tjänstemän och högre tjänstemän. Till en början bedömdes personalminskningsbehovet vara 61 personer. Fazer sysselsätter över 6 600 personer i Finland varav 1 300 är tjänstemän.

”Vi stöder dem som kommer att sägas upp personligen, då vi vill främja deras möjligheter att få nya jobb”, säger Fazer-koncernens personaldirektör Mika Videman.  

Behovet av samarbetsförhandlingar var en följd av de snabba och omfattande förändringarna i Fazers verksamhetsmiljö. Konsumentbeteendet och kundernas förväntningar har förändrats, priskonkurrensen är hårdare än tidigare och omsättningens tillväxt har stagnerat som ett resultat av att köpkraften minskar och konsumtionen sjunker. Målsättningen är att förbättra konkurrenskraften och säkra verksamhetens lönsamhet genom att utveckla produkter och tjänster utgående från konsumenternas och kundernas behov. Fazer har redan tidigare gjort mycket för att förnya strukturerna, minska de fasta kostnaderna och effektivera verksamheten.

Fazer i Finland

Fazer sysselsätter över 6 600 personer i Finland. Alla Fazers konfektyrfabriker samt kexfabriken är belägna i Finland. Av all Fazers konfektyr produceras 95 % i Finland. Fazers bageriprodukter bakas på olika orter i Finland i sex bagerier och 45 Fazer Butiksbagerier, som är belägna i butikslokaler. Av Fazers förpackade färska bröd bakas 99 % i Finland. Fazer har 650 restauranger, sju Fazer Caféer och fyra Fazer Bageributiker samt en egen kvarn i Finland.

Kontakter från media:
Ulrika Romantschuk, SVP, Communications & Branding, Fazer-koncernen, tel. 040 466 4246

Mika Videman, SVP, HR, Fazer-koncernen, tel. 040 544 9627
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)fazer.com

Fazer-koncernen

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning uppgick till knappt 1,7 miljarder euro år 2013, och antalet anställda är över 15 000. Fazers verksamhet styrs av de etiska principerna som grundar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Om oss

Fazer-koncernen 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i nio länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Northern Magic. Made Real.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar