Polfärskt blir återförsäljare för Fazer Bageri i Sverige

Report this content
  • För att förbättra servicen mot kund blir Polfärskt återförsäljare för Fazer Bageris färska bröd från varumärkena Fazer och Skogaholm med planerad start i början av sommaren 2021.
  • Återförsäljaruppdraget gäller endast dagligvaruhandeln. Fazer Bageri kommer fortsatt att hantera försäljning till restauranger, storkök, export samt produkter till handelns egna varumärken.
  • Återförsäljaruppdraget kommer att innebära ökad servicegrad till kund, butik och konsument genom tätare besök i fler butiker, även på mindre orter. Samdistribution mellan fler aktörer innebär också mindre miljöpåverkan från bröddistribution som en följd av ökade volymer per leverans och minskade utsläpp genom färre brödbilar.
  • Den nya återförsäljarmodellen innebär att Fazer Bageris organisation för fältsälj och distribution kommer att avvecklas. MBL-förhandlingar angående samarbete är avslutade för Fazer Bageri och Polfärskt. LAS-förhandlingar för Fazer Bageri samt lokala förhandlingar gällande organisation för Polfärskt inleds nu med fackliga motparter.

"Med Polfärskt som återförsäljare ökar vi vår servicegrad så att fler konsumenter kommer kunna köpa Fazers och Skogaholms bröd och ta del av kampanjer, samtidigt som vår modell blir mer hållbar. Det är dock ett tungt besked vi idag behöver ge till våra medarbetare. Vi har stor förståelse för den tuffa tid som ligger framför alla berörda och vill på bästa sätt stötta i omställningen och tacka för allt engagemang och hårt arbete,” säger Patrik Hellgren, försäljningsdirektör Fazer Bageri i Sverige.  

Samdistribution innebär flera miljömässiga fördelar
Genom att Fazer avvecklar den nuvarande fordonsflottan med ca 290 bilar beräknas Fazers CO2 -ekvivalenter från bröddistribution halveras till 1,5 miljoner kg
per år.[1] Vidare, har Polfärskt ambitionen att köra helt fossilfritt och man testar också som första brödleverantör att köra el-brödbil. Samarbetet stöttar också ett av Fazers hållbarhetsmål, 50% minskade utsläpp, till 2030. Genom en bättre servicegrad och ett fokuserat sortiment kommer samarbetet även att minska brödreturerna från handeln.

”Genom vårt utökade samarbete kommer vi att dela transporter för tre av Sveriges fyra största bagerier. Idag körs många mil för små leveranser vilket inte är miljömässigt eller ekonomiskt hållbart. Bröd är bland det mest klimatsmarta livsmedel man kan äta och genom en gemensam distribution förstärks detta ytterligare”, säger Petri Kujala, vd på Fazer Bageri och Ragnar Landin, vd på Polfärskt Bröd.

”Från vårt perspektiv ser vi mycket positivt på att våra leverantörer tar ett gemensamt ansvar för mer hållbara livsmedelstransporter, och att man ökar
servicegraden till våra handlare i hela landet är så klart välkommet”, säger Fredrik Klein, affärsområdeschef färskvaror på ICA Sverige AB
.

Med Fazer tar Polfärskt nästa steg
Polfärskt har genom åren byggt upp en framgångsrik organisation för att sälja och samdistribuera bröd från olika bagerier. Företagens lokala förankring och starka entreprenörskap kombinerat med kedjedrift har gjort Polfärskt framgångsrika på marknaden. Med varumärkena Fazer och Skogaholm tillsammans med våra befintliga varumärken kommer vi täcka in hela brödkategorin och ha marknadens i särklass starkaste produktportfölj. Med samarbetet skapar vi även nya möjligheter att vidareutveckla vår samdistribution till nytta för befintliga samarbetspartners, butik och konsument genom förbättrad service, ökad färskhet i hyllan och lägre returer”, säger Ragnar Landin, vd Polfärskt Bröd.

Fazers bageriverksamhet - ett fortsatt viktigt strategiskt fokus
Fazer är ett matföretag som fokuserar på att skapa värde och som utvecklar ledande positioner i norra Europa. Marknaden för varumärken inom snabbrörliga konsumentvaror utvecklas snabbt och ställer krav på företag att möta ny efterfrågan. Fazer har en ambitiös tillväxtstrategi i Sverige och fokuserar på innovativa hållbara lösningar. Spannmålsprodukter och bageriverksamheten är en viktig del av den satsningen. För att nå full potential behövs tillväxt för Fazer Bageri i Sverige och förändringarna som nu presenteras lägger grunden det arbetet. Genom bättre service och en mer effektiv bageristruktur kan Fazer erbjuda konsumenten goda, innovativa och hälsosamma produkter från älskade varumärken i Sverige och utomlands.

Fazer planerar också att stänga bageriet i Lund under hösten 2021. Produktionen planeras flytta till Fazers bagerier i Umeå, Eskilstuna och Lidköping. En mer koncentrerad bageriverksamhet är bättre anpassad efter nuvarande sortiment och skapar bättre förutsättningar för en mer effektiv och hållbar bageriproduktion tex. genom mindre produktionssvinn och energiförbrukning.  

Fazer-koncernens övriga verksamhet och försäljning i Sverige omfattas inte av förändringen.

Fazer stöttar medarbetare under omställningen
Förändringen innebär att Fazer Bageris organisation för fältsälj och distribution avvecklas, vilket omfattar 495 hel- och deltidsanställda samt helg- och extrapersonal. MBL-förhandlingar är avslutade och LAS-förhandlingar inleds nu med de fackliga organisationerna. Fazer stöttar de medarbetare som kommer att påverkas av förändringarna. I överenskommelsen med Polfärskt ingår inte övertagande av personal.

För mer information, vänligen kontakta:

Petri Kujala, vd, Fazer Bageri
E-post: petri.kujala@fazer.com, Tel: 00358 40 076 77 67

Ragnar Landin, vd Polfärskt (journalistkontakt)
Tel: 0706 585675, E-post: ragnar.landin@polfarskt.se

Patrik Hellgren, försäljningsdirektör Fazer Bageri
Tel: 070 228 02 77, E-post: patrik.hellgren@fazer.com

Cecilia Lilljeforss, kommunikationsdirektör, Fazer Bageri (journalistkontakt)
Tel: 0725264991 E-post: cecilia.lilljeforss@fazer.com 

Om Fazer Bageri
Fazer är det näst största bageriet i Sverige med en marknadsandel på ca 23% under varumärkena Fazer och Skogaholm. I Sverige finns fyra bagerier i Lund, Lidköping, Eskilstuna och Umeå. Populära produkter är till exempel Fazer Rågform, Frökusar, Havrefralla och Skogaholmslimpan. Fazer Bageri är en del av Fazer i Sverige tillsammans med Fazer Konfektyr, hantverksbageriet Gateau samt Fazer Lifestyle Foods med varumärken som Frebaco och Froosh. Fazers svenska verksamhet omsatte 239,7 miljoner euro 2019. Läs mer på www.fazer.se.

Om Polfärskt Bröd
Polfärskt Bröd är en rikstäckande distributör av bröd och kakor till dagligvaruhandeln.  Företaget omsätter ca 1,8 miljarder kronor och säljer och levererar några av marknadens starkaste varumärken inom matbröd, Polarbröd och Korvbrödsbagarn. Polfärskt säljer även bröd från Hatting och Brödverket samt kaffebröd från Gille och Hägges. 51 procent av Polfärskt Bröd AB ägs av Polarbröd AB. Resten ägs av de regionala och egenägda Polfärsktföretagen som står för distribution, försäljning och lokal service. Läs mer på www.polfarskt.se.

 

[1] I nuvarande distributionsmodell kör de tre största leverantörerna alla med egna transporter dagligen eller fler gånger i veckan till svenska matvarubutiker, vilket skapar långa transporter för begränsade volymer tex. till mindre butiker på landsbygden. Beräkningen inkluderar en ökning i antalet bilar hos Polfärskt i och med ökade volymer från Fazer Bageri. Nettoantalet brödbilar på svenska vägar kommer trots detta att bli mindre.

Fazer-koncernen
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med missionen att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. I sin strävan För perfekta dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2019 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 9 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.

Northern Magic. Made Real.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar