1,5 miljarder till fonder i maj

Report this content


I maj noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 1,5 miljarder kronor. Hedgefonder, blandfonder och aktiefonder hade nettoinsättningar, medan räntefonder uppvisade nettouttag.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 58 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 6 200 miljarder.

I maj genomfördes den årliga insättningen av fondrabatter (på avgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade ett nettoinflöde på omkring 8,5 miljarder kronor, vilket bidrog till att det totala nysparandet i fonder under maj var positivt och uppgick till 1,5 miljarder. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 0,4 miljarder och i blandfonder nettosparades 2,2 miljarder. Även hedgefonder noterade nettoinflöden på 2,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 2,2 miljarder och från långa räntefonder på 2 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 30,3 miljarder kronor, varav 30,1 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder.

 

”Nettoinflödet i fonder under maj drivs av den rekordstora insättningen av fondrabatter och arvsvinster i premiepensionen. Utan dessa pengar är det återigen utflöden ur fonder. Att de aktiva fondspararna säljer räntefonder visar på viss riskaptit. Pengarna sätts i stället in i hedgefonder, samt breda bland- och globalfonder. Fondspararna söker avkastning, men inte till vilken risk som helst”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen minskade under månaden med drygt 1 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 0,4 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder och Sverigefonder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från branschfonder, Europafonder, USA-fonder och Asienfonder.


*Rysslandsfonderna är fortsatt stängda, vilket betyder att värdet som redovisas i statistiken för maj baseras på senaste NAV-kurs (oftast 25 februari) och ska därmed inte ses som en uppskattning av värdet per den 31/5.

Långa räntefonder noterade i maj ett totalt nettoutflöde på 2 miljarder kronor. För företagsobligationsfonder uppgick nettouttagen under månaden till 3,4 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under maj med 58 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 200 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4 000 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.seNettosparandet i fonder 2022, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.