Citat

Den svenska fondmarknaden har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Med ett stort fondutbud bör det finnas förutsättningar för alla sparare som tycker hållbarhet är viktigt att hitta och välja en fond som passar de egna preferenserna
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
Det bästa du kan göra om du vill spara hållbart är att fundera över vilka egenskaper du tycker är viktiga. För oavsett om du vill hitta en fond som passar dina preferenser på egen hand eller genom en rådgivare är det enklare om du vet vad du letar efter
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
Att så många sparare tycker det är svårt att bedöma avkastningspotential för hållbara investeringar kan ha att göra med att det saknas en definition om vad som är hållbart och inte. Att det trots osäkerheten om hur avkastningen påverkas är så många som väljer fonder med hållbar inriktning visar på att alla inte letar efter hög avkastning till vilket pris som helst
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
Det senaste året har varit väldigt turbulent för hushållen när värdet på tillgångar fallit samtidigt som levnadskostnaderna ökat. För dem som inte fondsparar alls har förutsättningarna för att börja spara blivit väsentligt tuffare med högre utgifter för bolån, el och mat. Att de flesta (6 av 10) som fondsparar klarar av att spara lika mycket i dessa tider är imponerade. Men skillnaderna ökar när ungefär lika många anger att de minskat som ökat sitt fondsparande. Det viktigaste är att utgå från din ekonomi och försöka spara något på både kort och lång sikt
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
Att välja fonder att investera i kräver en del funderande och det är klokt att försöka ta till sig så mycket information som möjligt. Samtidigt som flera aspekter kan vara viktiga för ett fondval är det också helt naturligt att vad den ena tycker är viktigast inte stämmer överens med någon annans preferenser. Jämför dig därför inte med andra, utan utgå från det du tycker är viktigt
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
Jag tror att ökad inflation och stigande räntor kommer att fortsätta sätta press på marknaderna. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att fokusera på att försöka hitta investeringar med långsiktig tillväxt som också står emot kortsiktiga rörelser. I det avseendet tycker vi om den tillväxtprofil som hållbara investeringar erbjuder, exempelvis förnyelsebar energi eller laddning av elbilar. De branscherna har fortsatt gett bra tillväxt och avkastning. Vi gillar också investeringar där det finns aktiva ägare som arbetar tillsammans med företagsledningen för att skapa värden som inte påverkas av makroläget
Simone Hirschvogl, förvaltare på SEB Investment Management
Det var en flygande start för aktiemarknaden under inledningen på 2023. Det är då fullt naturligt att vi hamnar i en mer volatil marknadsmiljö, när värderingen har justerats upp. Den svenska börsens cykliska karaktär brukar missgynnas i orostider, men bolagen har under senaste året demonstrerat motståndskraft och god vinstutveckling. Under kommande halvår räknar vi med fortsatt hög volatilitet, men trots allt en Stockholmsbörs som trendar upp. Centralbankerna går en delikat balansgång med syfte att bromsa priser och inflationsförväntningarna, där en tuff åtstramning ska vägas mot risken för en hårdlandning av ekonomin. Till detta ska oron för den finansiella stabiliteten adderas. Men vi ser tydliga regionala skillnader, där exempelvis USA-börsen värderas över sitt historiska genomsnitt samtidigt som den svenska börsen, trots en tydlig återhämtning, fortsatt handlas i underkant av vad vi ser som en neutral värdering. Ur det perspektivet tycker vi att Stockholmsbörsen erbjuder en aptitlig riskpremie inför kommande tvåårsperiod
Niklas Wellfelt, chefsstrateg Ålandsbanken
Det är väldigt positivt att så många fortsätter att spara till sina barn under ett år med svaga börser och ökade hushållskostnader. Men att lägga pengarna på ett sparkonto riskerar att urholka pengarnas värde. När inflationen överstiger sparkontots ränta förlorar pengarna köpkraft. Pengar som inte behövs på många år mår bäst på aktiemarknaden. Aktiefonder ger en god riskspridning.
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
ISK är en jättebra sparform, men det gäller att tänka till när det används för barnspar. Du kan behöva komplettera med ett testamente för att säkerställa att pengarna tillfaller barnet om du skulle gå bort. Glöm heller inte att sparande på olika konton, om du har flera barn, kan skapa orättvisor. Du kan inte förvänta dig att pengarna kommer vara lika stora på flera konton, om sparandet startats vid olika tidpunkter.
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
Vi ser som övriga marknaden tendenser till att inflationen börjar rulla över till en lägre nivå. Det har lett till att marknaden den senaste tiden har prisat in en lägre diskonteringsränta (en amerikanskt 10-årig statsränta har gått ner med över en halv procentenhet på några veckor och handlas nu till 3,60%), vilket höjt priset på framtida bolagsvinster och får ses som den största bidragande faktorn till varför börsen gått så stark senaste veckorna. Vi har samtidigt under denna period tagit ner tillväxttalen för ekonomin det kommande året, vilket troligen kommer leda till ytterligare nedrevideringar av bolagens vinster. Därför har vi blivit mer restriktiva med vår riskbudget på kort sikt.
Sebastian Hallenius, Allokeringschef på Länsförsäkringar Fonder
En känd devis är att man ska ha dubbelt så hög övertygelse för att positionerna sig för en börsnedgång som för att investera i tro om att marknaden ska gå upp. Över tid så leder diversifierad risk till avkastning och givet det oroliga läget (Ukraina, inflation-, konjunktur- och energioro) så ser det redan nu ut att vara köpvärt på lång sikt för den som kan leva med risken på kort sikt.
Sebastian Hallenius, Allokeringschef på Länsförsäkringar Fonder
De kortsiktiga förväntningarna återspeglar säkert den genuina osäkerhet som de flesta känner inför utvecklingen under hösten. Att förväntningarna för börsutvecklingen det närmaste halvåret inte är lägre är något förvånande. Spridningen i förväntningarna bland förvaltarna tyder dock på att osäkerheten är mycket hög. Kortsiktigt hopar sig orosmolnen och har snarast ökat under inledningen på hösten. Mindre förvånande är de positiva utsikterna för Stockholmsbörsen på längre sikt. Mycket av de problem vi ser idag med energipriser och kreditåtstramning har då lättat, vilket inte återspeglas i dagens värdering
Stefan Kopperud, förvaltare Öhman Fonder
Det är tydligt att sentimentet är väldigt pressat just nu. Det finns mycket att vara orolig för och osäkerheten är fortsatt hög inför hösten. Efter sommarens starka återhämtning har vi själva valt att ta av lite risk inför en eventuellt turbulent höst. Det möjliggör att vi har förutsättningar att öka risktagandet om marknadsklimatet blir mer gynnsamt. Med det sagt kommer det troligtvis dyka upp bättre köplägen under hösten än just nu
Marcus Tengvall, Senior Equity Strategist, Söderberg & Partners
Investeringar i mörkgröna fonder står emot det totala uttaget ur fonder även i det andra kvartalet. Att det är just mörkgröna aktiefonder som har störst nettosparande visar sannolikt att spararna som väljer fonder med hållbarhet som mål också är väldigt långsiktiga och inte påverkas av att börserna gått utför hittills i år.
Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening
När du ska välja fond, gör det i två steg. Först väljer du fondtyp efter hur länge du kan avvara dina pengar, risk och förväntad avkastning hänger ihop. När du har gjort det är det dags att utvärdera de olika fonderna inom den kategori du har valt. Historisk avkastning visar hur väl en förvaltare lyckats tidigare, men garanterar förstås inte att fonden kommer utvecklas på samma sätt i framtiden. Jämför alltid fondernas avgift för att få en uppfattning om hur mycket du betalar för det du får
Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening
Den välkända investeraren Warren Buffetts devis om att pris är vad du betalar och värde är vad du får, är användbar för sparare inför ett fondval. Även om vi inte på förhand kan veta vilken fond som kommer att ge mest avkastning kan vi välja en förvaltning med förutsättningar som passar det vi själva tycker är viktigt. Avgiften är en egenskap som alla borde ta hänsyn till, framför allt när vi väljer mellan liknande fonder. Samtidigt som dyrast inte alltid är mest värdefull, behöver inte billigast vara bäst. Svenska fonder är bland de billigaste i Europa, så utgångsläget för svenska fondsparare är relativt väldigt bra
Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening
Det är viktigt för privatekonomin att pengar får arbeta. Pengar i ett långsiktigt sparande mår bäst på aktiemarknaden. I en fond kan de arbeta på ett sunt sätt med stor riskspridning och enkla förutsättningar att månadsspara
Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening
För en fondsparare är det lika enkelt att spara på ISK som i ett vanligt fondkonto. Månadssparandet kan ske automatiskt och vi behöver inte fylla i något själva på deklarationen. ISK har dock under de senaste tio åren haft en fördel skattemässigt för den som fått hög avkastning på sina fondinvesteringar. På ISK betalar du en schablonskatt varje år, medan ett fondkonto beskattar vinster med 30 procent utöver en mindre schablonskatt
Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening
Ett barnsparande har generellt en tillräcklig lång tidshorisont för att aktiemarknaden ska kunna skapa en hög förväntad avkastning. Den som månadssparar 500 kr under 18 år i en fond kan ge sitt barn över 200 000 kr om börsen i snitt avkastar 7 procent per år
Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening
Jag är inte förvånad över resultatet där merparten ser ett negativt scenario här och nu. Vi befinner oss i ett paradigmskifte från låga räntor till höga räntor, inflation som överraskar på uppsidan samt geopolitisk osäkerhet. Den negativa avkastningen hittills i år gör sitt till för ett negativt börshumör. Den ekonomiska tillväxten mattas och bolagens vinster förväntas falla. Då är det lätt att måla upp ett mörkt scenario. Samtidigt så innebär en ökad osäkerhet också intressanta möjligheter för den aktiva och långsiktiga förvaltaren. Bra affärsmodeller och sunda bolag tenderar till att vara det i såväl uppgång som nedgång.
Pia Haak, Chief Investment Officer på Swedbank Robur
”Det känns naturligt att osäkerheten hos förvaltarna består i närtid men att optimismen ökar med tiden. Det är den tudelade bilden kommande halvår ett bevis på. Som ansvarsfull långsiktig investerare är det viktigt att i tider av osäkerhet se till möjligheter, utmaningarna får vi till oss dagligen ändå. Om ett år har vi en bättre bild om centralbankerna lyckats mjuklanda ekonomierna och vilken påverkan vi fått på vinsterna. Vi ska inte glömma bort att vi framöver kommer se stora kapitalflöden till energiomställningen. Vi är ett land med stort entreprenörskap. Här kommer det många intressanta möjligheter samtidigt som ny teknik driver på utvecklingen. Så på sikt är jag enig med majoriteten om att vi har positiva utsikter för Stockholmsbörsen.
Pia Haak, Chief Investment Officer på Swedbank Robur
Att spara i fonder är sunt för de flesta. Sparformen skapar goda förutsättningar för spararna att uppnå sina sparmål genom god riskspridning, och ett automatiskt månadssparande gör att det blir enkelt och blir av. Det är väldigt roligt att se att så många väljer att fondspara och dessutom genom ett månadssparande.
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
En bra tumregel för långsiktigt sparande tycker jag är 90/10-regeln som innebär att du lever idag för 90 procent av din lön och sätter undan 10 procent för framtida konsumtion. Hur mycket detta är i kronor och ören spelar mindre roll, det viktiga är att spara något till sitt framtida jag.
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
Att var och en har tillräcklig kunskap för att kunna hantera sin ekonomi är en viktig fråga för jämställdheten. Att det i princip är lika många kvinnor som män som sparar i fonder är en jättebra utveckling, men vi behöver få fler kvinnor att känna att de har tillräckliga kunskaper för att påverka sin privatekonomi. Att prata om pengar med sin partner eller en kompis med liknande förutsättningar är viktigt för att inte känna sig fast i okunskapen.
Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
Vårt goda samarbete med Fondbolagens förening har förhoppningsvis medfört att det blir enklare för branschen att marknadsföra rätt samtidigt som vi upprätthåller ett högt konsumentskydd.
Gabriella Fenger-Krog, enhetschef på Konsumentverket
Den branschöverenskommelse vi har haft med Konsumentverket sedan över 20 år har haft en stor betydelse för fondbranschen. Den standardiserade riskinformationen har bidragit till att fondspararna har fått tydlig information om de risker som investeringar kan innebära. Nu är riktlinjerna bättre anpassade till de nya medier som växt fram. Vi uppskattar den konstruktiva dialog vi har med Konsumentverket.
Helene Wall, chefsjurist på Fondbolagens förening
"Svenska fonder ligger i framkant när det gäller hållbarhet, och har länge gjort så. Som vi kan se i statistiken är också en majoritet av de svenska fonderna ljusgröna enligt det nya EU-regelverket. Det är positivt och innebär att svenska sparare har ett stort utbud av fonder som jobbar med hållbarhet att välja bland. Några fonder är mörkgröna och det är en nisch som vi tror kan komma att växa
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Det är glädjande att se att så många svenskar månadssparar i fonder, och även att så pass många yngre prioriterar ett gediget fondsparande. Att börja spara i ung ålder innebär att pengarna genom ränta-på-ränta-effekten har möjlighet att växa till betydande belopp och ett månadssparande ger en ökad riskspridning samtidigt som du slipper tajma marknadens upp- och nedgångar. Kom ihåg att inte haka upp dig på hur mycket andra kan spara, det viktiga är att börja oavsett summa
Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.
Vilken risknivå som är lämplig i ett fondsparande beror på när man tänker sig att man behöver pengarna, men i ett långsiktigt sparande är en högre risk en förutsättning för att få en bra avkastning. Därför är det positivt att det i år är fler kvinnor som kan tänka sig att ta högre risk för att få bättre avkastning. I våra tidigare undersökningar har en majoritet av kvinnorna uppgett att de prioriterar låg risk i sparandet, och det kan i ett längre perspektiv medföra att kvinnor får lägre avkastning i sitt pensionssparande och annat långsiktigt sparande. Det är å andra sidan väldigt viktigt att man är bekväm med risknivån - att ta för stor risk och sedan sälja av i panik när det stormar till på marknaden är en dålig strategi. Inte bara har man troligtvis sålt av nära botten, utan man har ofta svårt att komma in på marknaden igen och ta del av återhämtningen. Det visar sig inte minst när vi tittar på spararnas agerande under coronakrisen
Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.
Den sjugradiga riskskalan, som har beslutats av EU och visar fondens volatilitet, avspeglar inte hela risken för en räntefond. Det blev tydligt under turbulensen på finansmarknaderna i mars. Nu har branschen tagit fram nya mått som istället visar räntefondernas kreditrisk. Syftet är att göra det enklare för spararna att jämföra och utvärdera räntefonder.
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
Vi räknar med att hösten kommer fortsätta att präglas av covid-19 där marknaden slits mellan hopp (vaccin på gång och möjligen snart en peak i antal fall) och förtvivlan (om mer omfattande nedstängningar sker blir det enorma negativa ekonomiska konsekvenser). Sker det sistnämnda faller börsen eftersom vare sig värderingar eller nuvarande estimat ger utrymme för besvikelser. Vi tror dock snarare på en mer positiv ton, och att de leder till rotation till mer valueaktier (från growth). Således mer rotation än mer bränsle för börsen som helhet
John Hernander, Chief Investment Officer Nordic, Finnish and Swedish Equities på Nordea Fonder
På längre sikt har vi en positiv syn på Stockholmsbörsen främst drivet av låga räntor och inflationen. De senaste månaderna har aktiemarknaderna världen över stabiliserats tack vare omfattande statliga stödprogram och penningpolitiska åtgärder. Men framtiden för den globala ekonomin är allt annat än säker. Kortsiktigt ser vi att den största risken för aktiemarknaden är en ev. ”andra våg” av Covid-19 i kombination av handelskriget mellan USA och Kina. Många företag är dock väl förberedda för en andra våg av Covid-19, enligt vår augusti undersökning från våra 143 analytiker på Fidelity
Richard Bentefour, Head of Marketing Northern Europe på Fidelity
Marknadsläget ser positivt ut baserat på de enorma mängder kapital som kommer till marknaderna. Ekonomiskt så ser det fortfarande utmanande ut, speciellt på kort sikt, men återhämtningen sker snabbare än förväntat både i USA och Europa. Emerging Markets ligger både före och efter. Kina har redan kommit tillbaka sedan en längre tid och är en av de bästa marknaderna hittills i år medan Brasilien fortfarande är ordentligt ner
Peter Elam Håkansson, ordförande och Chief Investment Officer på East Capital
Politikers och centralbankers inställning att göra allt som krävs för att mildra de ekonomiska effekterna av smittskyddsåtgärderna som har satts in har ingjutit hopp på de finansiella marknaderna. Även om det är för tidigt att avgöra idag pekar mycket nu också på att den ekonomiska återhämtningen kan gå förhållandevis snabbt. Kombinationen gör att det finns fog för att också fortsatt vara optimistisk till aktiemarknaden, krisen är allvarlig men ser hittills inte ut att bli strukturell utan mer kortvarig. På Stockholmsbörsen finns en stor andel konjunkturkänsliga och dessutom exportberoende bolag som gynnas av att de ekonomiska hjulen i världen snurrar. Det gör att på horisonten 1-2 år tror jag förutsättningarna är ganska goda. I det lite kortare perspektivet tror jag att det finns risk för att börsen tar en andhämtningspaus efter en väldigt stark utveckling parallellt med nedjusterade vinstprognoser
Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners
När allt fler länder nu börjar lätta på sina restriktioner och de samhällsekonomiska hjulen så sakteliga börjat snurra igen, så fortsätter svenska sparare att köpa fonder. Aktiefonder uppvisade i likhet med föregående månad ett stort nettoinflöde under maj
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Att spara i fonder är mer populärt än på länge. En del av förklaringen kan vara att fonder ger den enskilda spararen automatisk riskspridning från första kronan. Och i ett läge där världsutvecklingen känns osäkrare än vanligt är det a och o att sprida risker både över marknader och tid.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Det finns många fördelar med att komma igång med ett sparande till barn eller barnbarn tidigt. Framför allt har man ju spartiden på sin sida. Ett månadssparande med regelbundna insättningar har förutsättningarna att växa till en betydande summa lagom till vuxenlivet börjar.
Gustav Sjöholm
Det svenska pensionssystemet är finansiellt stabilt, men om det levererar rimliga pensioner är omdiskuterat. Att hälften av de tillfrågande uppger att de känner ett behov av att komplettera sin pension med ett privat pensionssparande tydliggör en osäkerhet som många framtida pensionärer känner.
Gustav Sjöholm
Jag är både stolt och glad över att axla ordförandeskapet för Fondbolagens förening och ser fram emot att tillsammans med styrelsen och kansliet driva de branschgemensamma frågorna. I Sverige är fondsparande en utbredd sparform, så fondbranschen och dess utveckling framåt är en angelägen fråga för många.
Liza Jonson, ordförande Fondbolagens förening
Styrelsen speglar mångfalden av aktörer på marknaden. Det ger föreningen och kansliet en mycket bra möjlighet att tillsammans driva olika frågor med full kraft. Och det finns många viktiga frågor för fondbranschen att ta tag i - bland annat ska ett nytt regelverk för hållbara fonder implementeras under det kommande året.
Liza Jonson, ordförande Fondbolagens förening
I takt med att världen ställer om till nästa steg i pandemibekämpningen har svenska fondsparare köpt på sig aktiefonder. Spararna hittade under april tillbaka till de fondtyper man sålde i mars. Poängen med att månadsspara har aldrig varit tydligare: kontinuerliga köp varje månad sprider automatiskt risken över tid
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Coronakrisen har under mars hållit hela världen i sitt grepp med stor oro och kraftiga börsfall som följd. Trots värdeminskning och stora nettouttag kan det vara värt att påminna om att spararnas fondförmögenhet nu ändå är på samma nivå som under inledningen av 2019. Erfarenheten från tidigare kriser är att det inte är frågan om utan hur länge det dröjer innan vi ser en återhämtning i ekonomin och på världens aktiemarknader
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Att en av tre sparare har valt en fond för att den är hållbar visar återigen att den hållbara spartrenden är här för att stanna. När nu också allt färre män svarar nej på frågan om de valt en fond för att den är hållbar går det att förutse en utveckling där hållbara sparprodukter är det nya svarta. I ljuset av den senaste tidens turbulenta världsläge blir det extra intressant att följa utvecklingen framgent.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Trots att det är förhållandevis få som säger sig ha valt en fond för att den kommer att ge högre avkastning så ökade den andelen med 5 procentenheter jämfört med förra året. Likt tidigare år verkar det hållbara fondvalet främst styras av vad man vill att fonden ska investera i för bolag och branscher.
Gustav Sjöholm
Att de flesta uppger att de själva letar efter hållbara fonder understryker det intresse som vuxit fram hos fondspararna de senaste åren. Kombinationen av ett ökande intresse av att spara hållbart och att många tycker det är svårt att hitta information om hållbara fonder vittnar om hur viktigt det är att information är lättillgänglig för spararen.
Gustav Sjöholm
Viktiga ingredienser i ett lyckosamt sparande är disciplin och att våga vara långsiktig. I tider av börsoro är det ännu viktigare att komma ihåg. Därför är det glädjande att se att svenska fondsparare navigerar nuvarande börsturbulens genom att hålla sig till sin långsiktiga sparstrategi, till exempel genom att fortsätta månadsspara
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Ett långsiktigt sparande ska tåla turbulens och svängningar. Det verkar de svenska fondspararna införstådda med. De har också fått med sig att börsutvecklingen på lång sikt nästan alltid är positiv, och att ett regelbundet månadssparande är en av de sparstrategierna som fungerat bäst historiskt
Gustav Sjöholm
Det är såklart glädjande att svenskarnas uppskattade ekonomiska kunskap stiger. Likt tidigare år skattar kvinnor inte sin kunskap lika högt som männen. Här borde mer göras för att stärka kvinnornas självförtroende.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Ett viktigt verktyg för att påverka sin långsiktiga privatekonomi är att spara. Därför är det nedslående att kvinnor i betydligt lägre grad anser att de inte har tillräckliga kunskaper för att hantera sitt sparande, både jämfört med män men också jämfört med deras upplevda kunskaper att hantera och påverka sin privatekonomi.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
I år är det betydligt färre kvinnor som uppger att låg risk är viktigast. Vilken risknivå som är lämplig beror på när man tänker sig att man behöver sina sparpengar, men helt klart är att ett sparande med högre risk ger möjligheter till bättre avkastning på lång sikt, till exempel i ett pensionssparande eller sparande till barn.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening