Fonder: en jämställd sparform som ökar i betydelse för svenskarna

Report this content

Nästan tre av fyra svenskar har idag ett privat fondsparande. Investeringssparkontot (ISK) som lanserades 2012 har successivt ökat i popularitet: hälften av spararna väljer idag att fondspara på ett ISK. För barnsparande och annat långsiktigt sparande är fonder den bästa sparformen. Det uppger svenskarna i en färsk Sifo-undersökning.

Det privata fondsparandet har ökat under de senaste åren. För tio år sedan hade 66 procent av de vuxna svenskarna ett privat fondsparande, siffran ökade till 70 procent år 2020 och landar idag på 73 procent.

Fonder som sparform slås endast av sparkonto: 86 procent av svenskarna sparar på ett sparkonto. Fonder är alltjämt en betydligt mer jämställd sparform än aktier. Medan 44 procent av männen direktäger aktier gör endast 30 procent av kvinnorna det (2022). Motsvarande siffror år 2012 var 35 procents aktieägande för män och 21 procent för kvinnor.

“Det är viktigt för privatekonomin att pengar får arbeta. Pengar i ett långsiktigt sparande mår bäst på aktiemarknaden. I en fond kan de arbeta på ett sunt sätt med stor riskspridning och enkla förutsättningar att månadsspara”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

ISK alltmer populärt

Med tiden har allt fler svenskar valt att fondspara via ISK, som var en helt ny sparform 2012. Idag har 49 procent sitt fondsparande på ett ISK jämfört med 3 procent i 2012 års mätning. Direktsparandet i fonder är dock relativt konstant: 44 procent hade ett direktsparande i fonder år 2012 jämfört med 43 procent idag.

“För en fondsparare är det lika enkelt att spara på ISK som i ett vanligt fondkonto. Månadssparandet kan ske automatiskt och vi behöver inte fylla i något själva på deklarationen. ISK har dock under de senaste tio åren haft en fördel skattemässigt för den som fått hög avkastning på sina fondinvesteringar. På ISK betalar du en schablonskatt varje år, medan ett fondkonto beskattar vinster med 30 procent utöver en mindre schablonskatt”, säger Philip Scholtzé.

Om man inkluderar de personer som fondsparar genom en tjänstepension ökar andelen som fondsparar till 80 procent (upp från 76 procent år 2012), och räknar man med premiepensionen är alla svenskar nu som 2012 fondsparare. (År 2022 krävs en årsinkomst på minst 20 431 kronor för avsättning till premiepensionen.)

Fonder bästa sparform på längre sikt

Den bästa sparformen för långsiktigt sparande är fonder. Det uppger 44 procent av spararna i 2022 års mätning. Andelen har ökat från 36 procent år 2012. På andra plats kommer i år amortering av lån (10 procent), år 2012 hamnade sparkontot på andra plats med 14 procent.

Fonder passar för barnsparande

Nio av tio hushåll sparar till sina hemmavarande barn, och barnsparandet har legat på denna höga nivå under de senaste tio åren. 58 procent av föräldrarna har idag barnsparande i fonder, medan 44 procent sparar på sparkonto.

Andelen föräldrar som anser att fonder är den bästa sparformen för ett barnsparande har ökat. Idag anser 67 procent att fonder är den bästa sparformen och 16 procent röstar på sparkontot, år 2012 var andelen 63 respektive 22 procent.

“Ett barnsparande har generellt en tillräcklig lång tidshorisont för att aktiemarknaden ska kunna skapa en hög förväntad avkastning. Den som månadssparar 500 kr under 18 år i en fond kan ge sitt barn över 200 000 kr om börsen i snitt avkastar 7 procent per år”, säger Philip Scholtzé.

Om undersökningen:
Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening vartannat år sedan 2010 undersökt det svenska folkets sparande. Denna undersökning är genomförd med hjälp av 1001 telefonintervjuer under 24 februari – 4 april 2022.

För mer information kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är viktigt för privatekonomin att pengar får arbeta. Pengar i ett långsiktigt sparande mår bäst på aktiemarknaden. I en fond kan de arbeta på ett sunt sätt med stor riskspridning och enkla förutsättningar att månadsspara
Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening
För en fondsparare är det lika enkelt att spara på ISK som i ett vanligt fondkonto. Månadssparandet kan ske automatiskt och vi behöver inte fylla i något själva på deklarationen. ISK har dock under de senaste tio åren haft en fördel skattemässigt för den som fått hög avkastning på sina fondinvesteringar. På ISK betalar du en schablonskatt varje år, medan ett fondkonto beskattar vinster med 30 procent utöver en mindre schablonskatt
Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening
Ett barnsparande har generellt en tillräcklig lång tidshorisont för att aktiemarknaden ska kunna skapa en hög förväntad avkastning. Den som månadssparar 500 kr under 18 år i en fond kan ge sitt barn över 200 000 kr om börsen i snitt avkastar 7 procent per år
Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening