Fondbolagens förening lanserar Förvaltarbarometern

Report this content

Med start idag svarar förvaltare och experter på frågor om hur de tror att marknadsutsikterna i ekonomin och börsen kommer utvecklas på kort och längre sikt. Svaren vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal.

Svaren på fyra huvudfrågor vägs i Förvaltarbarometern samman till ett index från 0-100, där ett index över 50 betyder att fler respondenter är positiva än negativa. De fyra frågorna väger lika tungt i indexet. Frågorna har den här gången besvarats av 17 fondbolag mellan 27 maj och 5 juni. I den första upplagan av Förvaltarbarometern hamnar huvudindex på 57.

Vid varje publiceringstillfälle kommer två experter från de medverkande fondbolagen att kommentera sina svar. Först ut är Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners och Peter Elam Håkansson ordförande och Chief Investment Officer på East Capital.

Just nu: negativa marknadsutsikter
På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar fyra förvaltare mycket negativt. Sju svarar negativt och tre svarar att de bedömer marknadsutsikterna som varken positiva eller negativa. Tre av förvaltarna svarar att marknadsutsikterna är positiva.

Den andra frågan handlar om vad förvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar en majoritet (tio stycken) att marknadsutsikterna kommer att vara bättre om ett halvår, jämfört med hur de är i dagsläget. Två förvaltare svarar mycket bättre, tre svarar att utsikterna kommer att vara oförändrade och två svarar att de kommer vara sämre.


"Marknadsläget ser positivt ut baserat på de enorma mängder kapital som kommer till marknaderna. Ekonomiskt så ser det fortfarande utmanande ut, speciellt på kort sikt, men återhämtningen sker snabbare än förväntat både i USA och Europa. Emerging Markets ligger både före och efter. Kina har redan kommit tillbaka sedan en längre tid och är en av de bästa marknaderna hittills i år medan Brasilien fortfarande är ordentligt ner”, kommenterar Peter Elam Håkansson, ordförande och Chief Investment Officer på East Capital.

Positiv syn på ett till två års sikt
Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar fem att den kommer att utvecklas negativt. Fyra av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer att utvecklas positivt eller negativt och åtta att den kommer utvecklas positivt.


När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt (den fjärde frågan) är majoriteten av förvaltarna positiva. 14 stycken tror att utvecklingen kommer att vara positiv. En förvaltare tror att utvecklingen kommer vara mycket positiv och två tror på en negativ utveckling.


"Politikers och centralbankers inställning att göra allt som krävs för att mildra de ekonomiska effekterna av smittskyddsåtgärderna som har satts in har ingjutit hopp på de finansiella marknaderna. Även om det är för tidigt att avgöra idag pekar mycket nu också på att den ekonomiska återhämtningen kan gå förhållandevis snabbt. Kombinationen gör att det finns fog för att också fortsatt vara optimistisk till aktiemarknaden, krisen är allvarlig men ser hittills inte ut att bli strukturell utan mer kortvarig. På Stockholmsbörsen finns en stor andel konjunkturkänsliga och dessutom exportberoende bolag som gynnas av att de ekonomiska hjulen i världen snurrar. Det gör att på horisonten 1-2 år tror jag förutsättningarna är ganska goda. I det lite kortare perspektivet tror jag att det finns risk för att börsen tar en andhämtningspaus efter en väldigt stark utveckling parallellt med nedjusterade vinstprognoser", kommenterar Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners.

Metod
Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket i index. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25. Index justeras efter hur många fondbolag som är med och svarar på frågorna och kommer alltid att nå ett värde mellan 0-100, där ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.


Vid frågor och kommentarer kontakta:
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se


Peter Elam Håkansson, ordförande och Chief Investment Officer på East Capital
08-505 88 570/
peter.elam-hakansson@eastcapital.com

Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners
076-149 50 46 / linda.lyth@soderbergpartners.se

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Citat

Marknadsläget ser positivt ut baserat på de enorma mängder kapital som kommer till marknaderna. Ekonomiskt så ser det fortfarande utmanande ut, speciellt på kort sikt, men återhämtningen sker snabbare än förväntat både i USA och Europa. Emerging Markets ligger både före och efter. Kina har redan kommit tillbaka sedan en längre tid och är en av de bästa marknaderna hittills i år medan Brasilien fortfarande är ordentligt ner
Peter Elam Håkansson, ordförande och Chief Investment Officer på East Capital
Politikers och centralbankers inställning att göra allt som krävs för att mildra de ekonomiska effekterna av smittskyddsåtgärderna som har satts in har ingjutit hopp på de finansiella marknaderna. Även om det är för tidigt att avgöra idag pekar mycket nu också på att den ekonomiska återhämtningen kan gå förhållandevis snabbt. Kombinationen gör att det finns fog för att också fortsatt vara optimistisk till aktiemarknaden, krisen är allvarlig men ser hittills inte ut att bli strukturell utan mer kortvarig. På Stockholmsbörsen finns en stor andel konjunkturkänsliga och dessutom exportberoende bolag som gynnas av att de ekonomiska hjulen i världen snurrar. Det gör att på horisonten 1-2 år tror jag förutsättningarna är ganska goda. I det lite kortare perspektivet tror jag att det finns risk för att börsen tar en andhämtningspaus efter en väldigt stark utveckling parallellt med nedjusterade vinstprognoser
Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners