Förvaltarbarometern pekar på ljusnande marknadsutsikter

Report this content

Idag publiceras den andra upplagan av Förvaltarbarometern där fondförvaltare och experter svarar på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt. Svaren vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. I september stiger Förvaltarbarometern med åtta enheter, jämfört med föregående kvartal, till ett sammanlagt index på 65.

Svaren på fyra huvudfrågor vägs i Förvaltarbarometern samman till ett index från 0-100, där ett index över 50 betyder att fler respondenter är positiva än negativa. De fyra frågorna väger lika tungt i indexet. Frågorna har den här gången besvarats av 16 fondbolag mellan 21 och 25 augusti. I den andra upplagan av Förvaltarbarometern hamnar huvudindex på 65, en ökning med 8 enheter jämfört med föregående kvartal.
Vid varje publiceringstillfälle kommer två experter från de medverkande fondbolagen att kommentera sina svar. Den här gången kommenterar Richard Bentefour, Head of Marketing Northern Europe på Fidelity och John Hernander, Chief Investment Officer Nordic, Finnish and Swedish Equities på Nordea Fonder.
 
Mer positiv inställning till marknadsutsikterna i dagsläget 
På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar tre förvaltare mycket negativt eller negativt. Tre svarar att de bedömer marknadsutsikterna som varken positiva eller negativa. En majoritet av förvaltarna, tio stycken, svarar att marknadsutsikterna är positiva.


Den andra frågan handlar om vad förvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar en majoritet (tio stycken) att marknadsutsikterna kommer att vara bättre om ett halvår, jämfört med hur de är i dagsläget. Fyra förvaltare svarar att marknadsutsikterna kommer att vara oförändrade och två svarar att de kommer vara sämre.

"Vi räknar med att hösten kommer fortsätta att präglas av covid-19 där marknaden slits mellan hopp (vaccin på gång och möjligen snart en peak i antal fall) och förtvivlan (om mer omfattande nedstängningar sker blir det enorma negativa ekonomiska konsekvenser). Sker det sistnämnda faller börsen eftersom vare sig värderingar eller nuvarande estimat ger utrymme för besvikelser. Vi tror dock snarare på en mer positiv ton, och att de leder till rotation till mer valueaktier (från growth). Således mer rotation än mer bränsle för börsen som helhet”, kommenterar John Hernander, Chief Investment Officer Nordic, Finnish and Swedish Equities på Nordea Fonder.

Positiv syn på ett till två års sikt
Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar två att den kommer att utvecklas negativt. Fem av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt och nio att den kommer utvecklas positivt.

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt (den fjärde frågan) är majoriteten av förvaltarna positiva. 13 stycken tror att utvecklingen kommer att vara positiv. Två förvaltare tror att utvecklingen kommer vara mycket positiv och en förvaltare tror varken på en positiv eller negativ utveckling.

"På längre sikt har vi en positiv syn på Stockholmsbörsen främst drivet av låga räntor och inflationen. De senaste månaderna har aktiemarknaderna världen över stabiliserats tack vare omfattande statliga stödprogram och penningpolitiska åtgärder. Men framtiden för den globala ekonomin är allt annat än säker. Kortsiktigt ser vi att den största risken för aktiemarknaden är en ev. ”andra våg” av Covid-19 i kombination av handelskriget mellan USA och Kina. Många företag är dock väl förberedda för en andra våg av Covid-19, enligt vår augusti undersökning från våra 143 analytiker på Fidelity ", kommenterar Richard Bentefour, Head of Marketing Northern Europe på Fidelity. 

Metod
Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket i index. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25. Index justeras efter hur många fondbolag som är med och svarar på frågorna och kommer alltid att nå ett värde mellan 0-100, där ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.Vid frågor och kommenterar kontakta:
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se


John Hernander, Chief Investment Officer Nordic, Finnish and Swedish Equities på Nordea Fonder
070-496 50 09 /
john.hernander@nordea.com
Richard Bentefour, Head of Marketing Northern Europe på Fidelity
070-141 40 20
richard.bentefour@fil.com

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero FOnder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Citat

Vi räknar med att hösten kommer fortsätta att präglas av covid-19 där marknaden slits mellan hopp (vaccin på gång och möjligen snart en peak i antal fall) och förtvivlan (om mer omfattande nedstängningar sker blir det enorma negativa ekonomiska konsekvenser). Sker det sistnämnda faller börsen eftersom vare sig värderingar eller nuvarande estimat ger utrymme för besvikelser. Vi tror dock snarare på en mer positiv ton, och att de leder till rotation till mer valueaktier (från growth). Således mer rotation än mer bränsle för börsen som helhet
John Hernander, Chief Investment Officer Nordic, Finnish and Swedish Equities på Nordea Fonder
På längre sikt har vi en positiv syn på Stockholmsbörsen främst drivet av låga räntor och inflationen. De senaste månaderna har aktiemarknaderna världen över stabiliserats tack vare omfattande statliga stödprogram och penningpolitiska åtgärder. Men framtiden för den globala ekonomin är allt annat än säker. Kortsiktigt ser vi att den största risken för aktiemarknaden är en ev. ”andra våg” av Covid-19 i kombination av handelskriget mellan USA och Kina. Många företag är dock väl förberedda för en andra våg av Covid-19, enligt vår augusti undersökning från våra 143 analytiker på Fidelity
Richard Bentefour, Head of Marketing Northern Europe på Fidelity