Konsumentverket och fondbranschen har träffat ny överenskommelse om fondmarknadsföring

Report this content

Från den 1 maj omfattas fondbranschen av nya riktlinjer för marknadsföring av fonder. Det handlar bland annat om placeringen och utformningen av fondernas riskinformation, samt redovisningen av avkastning och avgifter.

Fondbolagens förening har sedan år 2000 haft en branschöverenskommelse med Konsumentverket om fondmarknadsföring. Nu har denna uppdaterats, bland annat för att ta höjd för marknadsföring i sociala medier, och för att anpassas till nya riktlinjer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om fondmarknadsföring.

I den nya överenskommelsen har kriterierna kring placering och utformning av riskinformation förtydligats. Dessutom har en revidering gjorts för att implementera relevanta delar av Esmas ”Riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder”. Ändringarna omfattar bland annat redovisningen av avkastning och avgifter.

”Vårt goda samarbete med Fondbolagens förening har förhoppningsvis medfört att det blir enklare för branschen att marknadsföra rätt samtidigt som vi upprätthåller ett högt konsumentskydd,” säger Gabriella Fenger-Krog, enhetschef på Konsumentverket.

”Den branschöverenskommelse vi har haft med Konsumentverket sedan över 20 år har haft en stor betydelse för fondbranschen. Den standardiserade riskinformationen har bidragit till att fondspararna har fått tydlig information om de risker som investeringar kan innebära. Nu är riktlinjerna bättre anpassade till de nya medier som växt fram. Vi uppskattar den konstruktiva dialog vi har med Konsumentverket”, säger Helene Wall, chefsjurist på Fondbolagens förening.

Överenskommelsen träder i kraft den 1 maj 2022 och gäller tills vidare. Samtidigt upphör den tidigare överenskommelsen ”Marknadsföring av fonder, BÖ 2015:2”, att gälla.

Bilaga: Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information maj 2022

För frågor kontakta:

 Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
076-624 43 05/ helene.wall@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
070-644 31 70/eva.reimers@fondbolagen.se 

Föreningens medlemmar

 Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. 

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Prenumerera

Citat

Vårt goda samarbete med Fondbolagens förening har förhoppningsvis medfört att det blir enklare för branschen att marknadsföra rätt samtidigt som vi upprätthåller ett högt konsumentskydd.
Gabriella Fenger-Krog, enhetschef på Konsumentverket
Den branschöverenskommelse vi har haft med Konsumentverket sedan över 20 år har haft en stor betydelse för fondbranschen. Den standardiserade riskinformationen har bidragit till att fondspararna har fått tydlig information om de risker som investeringar kan innebära. Nu är riktlinjerna bättre anpassade till de nya medier som växt fram. Vi uppskattar den konstruktiva dialog vi har med Konsumentverket.
Helene Wall, chefsjurist på Fondbolagens förening