13 miljarder till fonder i juli

Report this content

Under juli månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 12,9 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i aktiefonder, följt av långa räntefonder och blandfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 106 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till rekordhöga 4 737 miljarder.

I juli noterade fonder nettoinsättningar på totalt 12,9 miljarder kronor och aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 6,1 miljarder. Även långa räntefonder och blandfonder hade nettoinsättningar på 3,5 respektive 2,6 miljarder.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 40,9 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit aktiefonder, följt av långa räntefonder.

”Återigen slår spararnas fondförmögenhet rekord. Under juli fortsatte fondspararna helårstrenden att nyspara i framförallt aktiefonder och långa räntefonder. Och trots att sommarbörsen hickar till ibland kan den långsiktige månadsspararen lugnt ligga kvar i hängmattan, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I juli var utvecklingen på världens aktiemarknader svagt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 0,2 procent. Aktiefonder uppvisade i juli ett totalt nettoinflöde på 6,1 miljarder kronor och främst gjordes insättningar i globalfonder och branschfonder.

Långa räntefonder noterade i juli ett nettoinflöde på totalt 3,5 miljarder kronor, varav 2,7 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 27,2 miljarder kronor och av detta har närmare 11 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med 106 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 737 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 759 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 831 miljarder (motsvarande 60 procent) placerat i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2019


 

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Citat

Återigen slår spararnas fondförmögenhet rekord. Under juli fortsatte fondspararna helårstrenden att nyspara i framförallt aktiefonder och långa räntefonder. Och trots att sommarbörsen hickar till ibland kan den långsiktige månadsspararen lugnt ligga kvar i hängmattan.
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening