4,5 miljarder till fonder i januari


Under januari uppgick det totala nysparandet i fonder till 4,5 miljarder kronor. Störst insättningar gjordes i aktiefonder, följt av blandfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med över 250 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till 4 230 miljarder.


I januari noterade fonder nettoinsättningar på totalt 4,5 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 2 miljarder kronor och i blandfonder uppgick nettoinsättningarna till 1,8 miljarder. Även korta- respektive långa räntefonder noterade nettoinflöden på 1 respektive 0,6 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från hedgefonder på 1 miljard kronor.

”Positiva kursreaktioner och lättnadssuckar från USA bidrog till en av de bästa börsstarterna på 30 år. Spararna hittade under en urstark börsmånad tillbaka till aktiefonder, framförallt global- och tillväxtmarknadsfonder. Inför ett år med stora makroekonomiska frågetecken finns det anledning att påminna spararna om vikten av att sprida riskerna och att månadsspara, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader kraftigt positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med närmare 8 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 2 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder. Även branschfonder och bredare tillväxtmarknadsfonder hade stora nettoinflöden, medan Sverigefonder uppvisade nettouttag.

Långa räntefonder noterade i januari ett nettoinflöde på totalt 0,6 miljarder kronor, varav närmare 0,2 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 252 miljarder kronor under januari och uppgick vid utgången av månaden till 4 230 miljarder. Av den samlade fondförmögenheten var 2 452 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Eligo Asset Management, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.


Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmar:Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmar:Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.