4 nya miljarder till fonder i november

I november noterade fonder ett nysparande på totalt 4,2 miljarder kronor. I första hand gjordes nettoinsättningar i obligationsfonder och blandfonder, medan penningmarknadsfonder och aktiefonder uppvisade uttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 3 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till 3 993 miljarder.

Under november månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 4,2 miljarder kronor. Obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 3,5 miljarder och blandfonder hade nettoinsättningar på 2,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och aktiefonder på 2,1 respektive 0,9 miljarder kronor.

”Den skakiga börsen i november fick de aktiva spararna att dra ned på risken och nettosälja aktiefonder,” säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens Förening.

”Att sälja aktiefonder de månader Stockholmsbörsen backar och köpa mer under plusmånaderna är en trend vi sett under hela året. Här kan det finnas anledning att se över sin strategi, annars är det lätt att man hamnar snett i tajmingen. Ett par minusdagar på kontot betyder inte att börsen ska rasa, lika lite som en uppgång utlovar rikedom. För att svära sig fri från irrationella känslor är ett automatiskt månadssparande utmärkt.”

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till drygt 79 miljarder kronor. Av detta har 34,4 miljarder placerats i aktiefonder. För blandfonder och obligationsfonder summerar nysparandet till 18,1 respektive 25,7 miljarder kronor.

 

I november såg fondspararna en blandad utveckling på världens börser. Globalt steg aktiemarknaden något, medan värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk med 3,5 procent. Aktiefonder noterade ett nettoutflöde på totalt 0,9 miljarder kronor under november. Störst var nettouttagen från Sverigefonder, medan Asienfonder och globalfonder uppvisade fortsatta nettoinsättningar. 

 

Hittills i år har aktiefonder haft ett totalt nettoinflöde på 34,4 miljarder kronor och globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 32 miljarder. Även Sverigefonder och Europafonder har haft nettoinsättningar på 8 respektive 8,6 miljarder. Däremot har stora nettouttag gjorts från Nordamerika- och Rysslandsfonder hittills under året. Noterbart är också att en fortsatt mycket stor del, 32,6 miljarder, av nysparandet i aktiefonder har gått till indexfonder. 

Obligationsfonder noterade i november ett totalt nettoinflöde på 3,5 miljarder kronor. Av detta utgjorde 1,1 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppvisar obligationsfonder ett nettoinflöde på totalt 25,7 miljarder kronor, av vilket 16,9 miljarder har tillfallit företagsobligationsfonder. 

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade i november med 3 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 993 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 425 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten var, vid utgången av november, 2 346 miljarder (motsvarande 59 procent) placerat i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och på http://fondbolagen.se/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/. 

För kommentarer kontakta:

Johanna Kull, Sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 /  0704-52 48 34
johanna.kull@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, Amenea, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmarAktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero FOnder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmarAdvokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Citat

Den skakiga börsen i november fick de aktiva spararna att dra ned på risken och nettosälja aktiefonder. Att sälja aktiefonder de månader Stockholmsbörsen backar och köpa mer under plusmånaderna är en trend vi sett under hela året. Här kan det finnas anledning att se över sin strategi, annars är det lätt att man hamnar snett i tajmingen. Ett par minusdagar på kontot betyder inte att börsen ska rasa, lika lite som en uppgång utlovar rikedom. För att svära sig fri från irrationella känslor är ett automatiskt månadssparande utmärkt.”
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening