5,3 miljarder till fonder i maj

Report this content

 

Under maj månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 5,3 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes i långa räntefonder och aktiefonder, medan blandfonder uppvisade nettouttag. Det bör dock observeras att omflyttningarna mellan, och inom, olika fondtyper under maj till stor del förklaras av flyttar inom premiepensionssystemet samt institutionella omallokeringar.  

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 164 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 4 479 miljarder.


I maj genomfördes den årliga insättningen av fondrabatter (på avgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade ett nettoinflöde på omkring 6 miljarder kronor, vilket bidrog till att det totala nysparandet i fonder under maj uppgick till 5,3 miljarder. Långa räntefonder hade ett nettoinflöde på 6,9 miljarder och aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 4,4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 5,8 miljarder och från hedgefonder på 0,5 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 23 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

”När börsen svajar agerar de aktiva fondspararna. Precis som under börsturbulensen i höstas väljer spararna att dra ner på risken genom att köpa räntefonder och globalfonder samtidigt som man säljer geografiskt smalare aktiefonder, till exempel Sverigefonder. Det finns fog för osäkerhet men sparar man långsiktigt kan man lugnt sitta kvar i båten, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader mycket svag. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med närmare 7 procent. Till följd av stora insättningar inom premiepensionen uppvisade aktiefonder ett totalt nettoinflöde på 4,4 miljarder kronor i maj. Stora omflyttningar mellan de olika aktiefondkategorierna under månaden förklaras primärt av flyttar av institutionellt kapital samt inom premiepensionssystemet.

Långa räntefonder noterade i maj ett nettoinflöde på totalt 6,9 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 19,5 miljarder kronor och av detta har 7 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.    

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 164 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 4 479 miljarder. Sedan årsskiftet har dock fondförmögenheten ökat med 500 miljarder kronor. Av de samlade fondtillgångarna är 2 626 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2019

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.


Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

 

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se