7 miljarder till fonder i februari

Report this content

Under februari månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 7,1 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes ånyo i aktiefonder, medan korta räntefonder noterade nettouttag. 

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 83 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till rekordhöga 5 633 miljarder.

I februari noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,1 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 9 miljarder. I blandfonder och långa räntefonder nysparades 1 respektive 1,1 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från korta räntefonder på 4,8 miljarder kronor.

Under årets två första månader uppgår nettosparandet i fonder till totalt 21,9 miljarder kronor. Hela 32,6 miljarder har hittills i år nysparats i aktiefonder.
”Börsuppgången fortsatte under månaden och med det nysparandet i fonder. De aktiva spararna köpte globala aktiefonder samtidigt som intresset för Kina och Asien höll i sig. Att sparare väljer att rikta fokus mot tillväxtmarknader såsom Asien är föga förvånande, knappt hälften av världsekonomin finns där och så även en förhoppning om en snabb tillväxt framöver”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även under februari var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg med
drygt 3 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett totalt nettoinflöde på 9 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder. Även Kinafonder och Asienfonder uppvisade fortsatt stora nettoinflöden i februari.
Långa räntefonder noterade i februari ett nettoinflöde på totalt 1,1 miljarder kronor, dock gjordes under månaden nettouttag från företagsobligationsfonder på 0,2 miljarder.Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med drygt 83 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 5 633 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 592 miljarder (motsvarande 64 procent) placerade i aktiefonder.För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se


Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.