Försiktig avslutning på urstarkt första kvartal

Report this content


Under mars månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 2,4 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i långa räntefonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 49 miljarder kronor och uppgick vid utgången av första kvartalet till 4 424 miljarder.


I mars noterade fonder nettoinsättningar på totalt 2,4 miljarder kronor. Långa räntefonder uppvisade ett nettoinflöde på 4,7 miljarder. Även korta räntefonder och blandfonder hade nettoinsättningar på 1,1 respektive 0,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 3,9 miljarder och från hedgefonder på 0,3 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 10 miljarder kronor, av vilket den absoluta merparten tillfallit långa räntefonder.

”Mot bakgrund av att börsen har inlett året urstarkt och att ekonomisk osäkerhet verkar vara det nya svarta, så drog spararna ner något på risken i mars. Ett par övergripande trender består, uttag från Sverige- och Europafonder och insättningar i globalfonder och långa räntefonder. Med det sagt fortsatte en del sparare jakten på högre avkastning genom placeringar i branschfonder, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I mars var utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 1 procent, vilket innebär en uppgång sedan årsskiftet på över 13 procent. Aktiefonder uppvisade trots detta ett nettoutflöde i mars på totalt 3,9 miljarder kronor. Uttagen gjordes i första hand från Sverigefonder, breda tillväxtmarknadsfonder och Europafonder. Däremot uppvisades fortsatta nettoinsättningar i branschfonder och globalfonder.

Långa räntefonder noterade i mars ett nettoinflöde på totalt 4,7 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 9,7 miljarder kronor och av detta har 3,4 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 49 miljarder kronor under mars och uppgick vid utgången av månaden till 4 424 miljarder. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 446 miljarder kronor. Av den samlade fondförmögenheten är 2 595 miljarder (motsvarande 59 procent) placerat i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se
 

Nettosparandet i fonder 2019

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Eligo Asset Management, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.


Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se