Försiktighet präglade fondsparandet efter börsoro i februari

Report this content

I februari noterade fonder ett nettoutflöde på totalt 1,2 miljarder kronor. Uttag gjordes från aktiefonder medan övriga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 23 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till rekordhöga 4 098 miljarder.

Under februari månad gjordes nettouttag från aktiefonder på 8,2 miljarder kronor. Däremot uppvisade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) nettoinsättningar på 2,6 respektive 1,1 miljarder. Även hedgefonder och blandfonder hade nettoinflöden på 2,7 respektive 0,6 miljarder. Sammantaget innebär detta ett nettoutflöde från fonder på 1,2 miljarder kronor i februari.   

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 7,6 miljarder kronor. Aktiefonder har, trots utflödet under den senaste månaden, haft nettoinsättningar på 3,7 miljarder.

”Februari kännetecknades av stora svängningar på aktiemarknaderna, vilket också återspeglades i fondsparandet under månaden. De aktiva fondspararna valde att sälja aktiefonder och placerade i stället i fonder med lägre risk”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I februari var utvecklingen på många av världens aktiemarknader skakig och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med knappt 1 procent. Totalt gjordes nettouttag från aktiefonder på 8,2 miljarder kronor i februari. Störst var nettouttagen från Sverigefonder, medan globalfonder och USA-fonder noterade nettoinsättningar. 

 

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 3,7 miljarder kronor och globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 6,4 miljarder. Noterbart är också att närmare 6 miljarder kronor nysparats i indexfonder. 

Obligationsfonder noterade i februari ett totalt nettoinflöde på 1,1 miljarder kronor. Detta trots att nettouttag på 0,4 miljarder gjordes från företagsobligationsfonder.

 

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med 23 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 098 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av fondförmögenheten var 2 424 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns på http://fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/.

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

 

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar:
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar:
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Februari kännetecknades av stora svängningar på aktiemarknaderna, vilket också återspeglades i fondsparandet under månaden. De aktiva fondspararna valde att sälja aktiefonder och placerade i stället i fonder med lägre risk
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening