Försiktigt fondsparande i augusti


Under augusti månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 2,4 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes i räntefonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 25 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till 4 713 miljarder.


I augusti noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 2,4 miljarder kronor. Långa räntefonder hade nettoinsättningar på 8,3 miljarder och i korta räntefonder nettosparades 4,1 miljarder. Även blandfonder hade ett nettoinflöde på 0,3 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 9,5 miljarder och ifrån hedgefonder på 0,8 miljarder.     

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 43,3 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

”Fondsparandet i augusti präglades av försiktighet. Humöret på världens börser växlade från dag till dag och bidrog till att aktiva fondsparare minskade sitt innehav i aktiefonder, till förmån för fondtyper med lägre risk, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I augusti var utvecklingen på världens aktiemarknader volatil och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med 1,2 procent. Aktiefonder hade under augusti ett totalt nettoutflöde på 9,5 miljarder kronor och de allra flesta aktiefondkategorierna uppvisade nettouttag. Störst nettouttag gjordes från Sverigefonder och globalfonder, medan branschfonder och Nordamerikafonder utgjorde undantagen med nettoinsättningar. 

Långa räntefonder noterade i augusti ett nettoinflöde på totalt 8,3 miljarder kronor, varav 1 miljard utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 35,5 miljarder kronor och av detta har närmare 12 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under augusti med 25 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 713 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten dock ökat med hela 734 miljarder kronor. Av de samlade fondtillgångarna i Sverige är 2 796 miljarder (motsvarande 59 procent) placerat i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2019


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

       

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se