Fortsatt stort nysparande i fonder under maj

Report this content

I maj noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 17,3 miljarder kronor, av vilket den absoluta merparten tillföll aktiefonder.  

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 189 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 6 605 miljarder.

Under maj genomfördes den årliga insättningen av fondrabatter (på avgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade ett nettoinflöde på drygt 8 miljarder kronor, vilket bidrog till att det totala nysparandet i fonder under maj uppgick till hela 17,3 miljarder. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 17,7 miljarder och i blandfonder nettosparades 1,3 miljarder. Även långa räntefonder noterade nettoinflöden på 2,5 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 4,5 miljarder och från hedgefonder på 1 miljard kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 46,5 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 59,9 miljarder. 

”Nysparandet i fonder fick under maj viss draghjälp av den rekordstora insättningen av fondrabatter och arvsvinster inom premiepensionen. Nettoinsättningarna var dock stora även med premiepensionen exkluderad. Fortsatt väljer de aktiva fondspararna i första hand aktiefonder och i synnerhet breda globalfonder”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening. 

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen minskade under månaden med närmare 3 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 17,7 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Europafonder och USA-fonder. Noterbart är också att indexfonder fortsatt uppvisar mycket stora inflöden med nettoinsättningar på 13 miljarder kronor i maj.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i maj ett nettoinflöde på totalt 2,5 miljarder kronor. Från företagsobligationsfonder gjordes dock nettouttag på 0,4 miljarder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 14,3 miljarder kronor och av detta utgör 8,7 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under maj med närmare 189 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 605 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 538 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 380 miljarder (motsvarande 66 procent) placerade i aktiefonder.


Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2023, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EFA, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.