Förvaltare fortsatt positiva till börsen, tillverkningsindustrin lockar mest

Report this content

Förvaltarbarometern stiger med en enhet till ett sammanlagt index på 68 under det första kvartalet 2021. Den mest intressanta branschen just nu uppges vara tillverkningsindustrin. Totalt 22 fondförvaltare och experter har mellan 19 och 26 februari svarat på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt.

Övervägande positiv inställning till marknadsutsikterna i dagsläget

På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar tre förvaltare mycket positivt. En majoritet av förvaltarna, 15 stycken, svarar att marknadsutsikterna är positiva medan fyra bedömer marknadsutsikterna som varken positiva eller negativa.

Den andra frågan handlar om vad förvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar en majoritet (tolv stycken) att marknadsutsikterna kommer att vara bättre eller mycket bättre om ett halvår, jämfört med hur de är i dagsläget. Nio förvaltare svarar att marknadsutsikterna kommer att vara oförändrade och en svarar att de kommer vara sämre.

"Sett över 6 månader är jag försiktig optimistiskt. Pandemin bör vara under kontroll och ekonomin återhämtar sig. Mycket är dock diskonterat. På längre sikt är jag mer optimistiskt. Hushållen kan konsumera samtidigt som politikerna satsar. Högre räntor kan vara ett problem för överdrivna värderingar men i övrigt en comeback för bolag utanför teknikhaussen”, kommenterar Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar.

Positiv börsutveckling väntas på både kort och lång sikt

Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar 14 att den kommer att utvecklas positivt medan sju av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt.  En förvaltare tror att den kommer utvecklas negativt.

 

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt är majoriteten av förvaltarna positiva, hela 16 tror att utvecklingen kommer att vara positiv. Fyra förvaltare tror varken på en positiv eller negativ utveckling medan två är negativa.  

"Vi ser begränsade nedåtrisker i global och svensk ekonomi för vidare smittspridning då vaccinationsutrullningen väntas fortsätta öka. När väl osäkerheterna för coronavirusets påverkan på företagens vinster mattas av kan marknaden återigen börja fokusera på framtida vinster fullt ut. En annan faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram. Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris”, kommenterar Martin Axell, senior förvaltare på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

”När vi balanserar de osäkra utsikterna på ett halvårs sikt mot de långsiktiga möjligheterna, med stimulativ penningpolitik och vinster som återvänder till det normala, är vi svagt positiva för svenska aktier på 1-2 år sikt”, tillägger Martin Axell.

Tillverkningsindustrin den bransch som lockar mest

Förvaltarna får även svara på vilken bransch de tycker är mest intressant just nu, varav nio pekar ut tillverkningsindustrin rent specifikt. Ytterligare tre förvaltare nämner cykliska branscher som intressanta, såsom byggsektorn och råvaror.  
”I takt med att samhället öppnar upp efter Corona och återgår till det normala i höst, tror vi att ’coronaförlorare’ och andra cykliska sektorer som tillverkningsindustri, hotell och fastigheter kommer att återhämta sig”, konstaterar Martin Axell.

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25. Index justeras efter hur många fondbolag som är med och svarar på frågorna och kommer alltid att nå ett värde mellan 0-100, där ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.

Vid frågor och kommenterar kontakta:
Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Lars-Erik Lundgren, förvaltare Aktie-Ansvar
08-588 811 03 / Lars-Erik.Lundgren@aktieansvar.se

Martin Axell, senior förvaltare Länsförsäkringar Fondförvaltning
073-866 72 34/ martin.axell@lanfsforsakringar.se  

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar:

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar:

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.