Handelsbanken Fonders vd tar över ordförandeklubban i Fondbolagens förenings styrelse

Carl Cederschiöld, vd för Handelsbanken Fonder, blir ny ordförande i Fondbolagens förenings styrelse. Det beslutades vid föreningens stämma idag. Vid stämman valdes även Liza Jonson, vd för Swedbank Robur, till vice ordförande och Javiera Ragnartz, SEB Investment Management, valdes in som ordinarie styrelseledamot.

”Carl Cederschiöld har en bred och gedigen erfarenhet från finansbranschen. Han har verkat inom Fondbolagens förening som vice ordförande sedan 2016 och är väl insatt i föreningens frågor. Carl har dessutom ett stort engagemang i hållbarhetsfrågorna som ligger högt upp på branschens agenda, och där vi bl.a. arbetar med att hitta gemensamma standarder”, säger Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen och vd för Enter fonder.

”Fondbolagens förening har en viktig uppgift i att arbeta för bästa möjliga förutsättningar på den svenska fondmarknaden. Genom att ha såväl spararnas som fondbolagens intressen i fokus vill vi stärka förtroendet för fondsparandet och bidra till lösningar för sparbehoven i samhället. Inom hållbarhetsområdet ser jag det som föreningens viktigaste uppgift att bidra till att informationen till spararna blir jämförbar och så enkel som möjligt”, säger Carl Cederschiöld.

Fondbolagens förenings styrelse

Ordförande:

Carl Cederschiöld, Handelsbanken Fonder (nyval)        

Vice ordförande:

Liza Jonson, Swedbank Robur (nyval)        

Övriga ordinarie ledamöter:

Javiera Ragnartz , SEB Investment Management (nyval)

Maria Rengefors, Nordea Fonder (omval)

Martin Öqvist, Lannebo Fonder (omval)

Annelie Enquist, Skandia Fonder (omval)

Magnus Lekander, East Capital (omval)

Åsa Wallenberg, SPP Fonder (omval)

 

Vid frågor kontakta:

Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen, tfn 070-693 57 13

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening, tfn 070-644 31 70, eva.reimers@fondbolagen.se

 

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar: Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar: Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Carl Cederschiöld har en bred och gedigen erfarenhet från finansbranschen. Han har verkat inom Fondbolagens förening som vice ordförande sedan 2016 och är väl insatt i föreningens frågor. Carl har dessutom ett stort engagemang i hållbarhetsfrågorna som ligger högt upp på branschens agenda, och där vi bl.a. arbetar med att hitta gemensamma standarder.
Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen och vd för Enter fonder
Fondbolagens förening har en viktig uppgift i att arbeta för bästa möjliga förutsättningar på den svenska fondmarknaden. Genom att ha såväl spararnas som fondbolagens intressen i fokus vill vi stärka förtroendet för fondsparandet och bidra till lösningar för sparbehoven i samhället. Inom hållbarhetsområdet ser jag det som föreningens viktigaste uppgift att bidra till att informationen till spararna blir jämförbar och så enkel som möjligt.
Carl Cederschiöld, tillträdande ordförande i Fondbolagens förenings styrelse