Kvinnors privatekonomiska självförtroende ökar – men skillnaden mellan könen fortsatt stor

Kvinnor har fortsatt väsentligt sämre självförtroende när det gäller sparande och privatekonomi än vad män har. Självförtroendet har dock ökat jämfört med föregående år. Det är en av slutsatserna av Fondbolagens förenings undersökning, som också visar på skillnader mellan könen vad gäller risktagande.

Fondbolagens förening har, tillsammans med Kantar Sifo Prospera, genomfört en undersökning om kvinnors respektive mäns upplevda privatekonomiska kunskaper jämfört med det egna könets genomsnitt, samt deras inställning till risknivå och avkastning. Resultaten visar på ett stort upplevt kunskapsgap och en könsskillnad i synen på risknivå.

Uppskattad kunskap om privatekonomi

Jämfört med förra året tycker fler att de har bättre kunskap om sparande och privatekonomi. Det upplevda kunskapsgapet mellan män och kvinnor kvarstår. Män upplever i högre utsträckning sin kunskap som bättre än genomsnittet, medan kvinnor uppskattar sin ekonomikunskap som lägre än det genomsnittliga.

Jämfört med föregående år har antalet kvinnor som uppskattar att deras kunskap är bättre än genomsnittet ökat med 5 enheter, till 14 procent. För männen är ökningen 3 enheter. Antalet som anser att deras kunskap är lägre än genomsnittet har minskat för både män och kvinnor, med 6 enheter för män och 7 för kvinnor.

"Att ha ekonomisk kunskap ger trygghet och frihet. Det är glädjande att både män och kvinnor värderar sin kunskap högre än för ett år sedan, men beklagligt att skillnaderna mellan könen kvarstår. Förutom grundläggande kunskaper är ett gott självförtroende centralt när vi ställs inför alltfler privatekonomiska beslut i vårt dagliga liv", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Risknivå och avkastning

När det gäller inställning till risknivå och avkastning finns det också stora könsskillnader. Män svarar i betydligt större utsträckning än kvinnor att de kan tänka sig att ta högre risk för att få högre avkastning. Samtidigt som kvinnor i högre grad prioriterar låg risk.

Jämfört med föregående år svarar fler kvinnor att de är villiga att ta högre risk för att få högre avkastning. Samtidigt är det också fler kvinnor som tycker att låg risk är viktigast. Samma förändring syns även för männen där 61 procent av männen kan tänka sig högre risk för att få högre avkastning, jämfört med 54 procent i fjol.

"Att föredra risk har inget egenvärde. Men vi vet att ett sparande med relativt hög risk ger bättre avkastningsmöjligheter på långsikt. Därför är det glädjande att det i år är fler kvinnor som kan tänka sig högre risk för att få bättre avkastning, även om könsskillnaderna består", säger Gustav Sjöholm.

För kommentarer kontakta:
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07 / gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Vid frågor kontakta:
Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmarAktie-Ansvar, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmarAdvokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Media

Media