Minskade utflöden från fonder under mars

Report this content

I mars noterades ett sammanlagt nettoutflöde från fonder på 3,7 miljarder kronor. Såväl aktiefonder, som blandfonder och korta räntefonder hade nettouttag under månaden. Däremot uppvisade långa räntefonder, och i synnerhet företagsobligationsfonder nettoinsättningar.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 58 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till
6 467 miljarder.

Under mars månad noterade fonder ett sammanlagt nettoutflöde på 3,7 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettouttag på 1,6 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 1,3 miljarder. Även korta räntefonder noterade nettoutflöden på 1,7 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i långa räntefonder på 0,6 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 35,1 miljarder kronor och från aktiefonder uppgår nettouttagen till 34,4 miljarder. 

”För tredje månaden i rad var det uttag från såväl aktiefonder som från fonder totalt, om än på en lägre nivå än under föregående månader. De aktiva fondspararna valde att göra uttag från Nordamerika- och Europafonder medan insättningar gjordes i framför allt Sverigefonder. Noterbart är också att korta räntefonder noterade nettoutflöden i mars”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

I mars var utvecklingen på flera av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med drygt 2,5 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade trots detta ett nettoutflöde på totalt 1,6 miljarder kronor och störst var uttagen från USA- och Europafonder. I första hand Sverigefonder, men även branschfonder och tillväxtmarknadsfonder (”andra marknader”), utgjorde dock undantag som uppvisade nettoinsättningar i mars.

Trots utflödet totalt för aktiefonder uppvisade indexfonder nettoinsättningar på 5,2 miljarder kronor under månaden.


*Rysslandsfonderna är fortsatt stängda, vilket betyder att värdet som redovisas i statistiken för mars baseras på senaste NAV-kurs (oftast 25 februari) och ska därmed inte ses som en uppskattning av värdet per den 31/3.

Långa räntefonder hade i mars ett totalt nettoinflöde på 0,6 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisade nettoinsättningar på 1,5 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under mars med 58 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 467 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4200 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2022, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.