Ny studie: trender på fondmarknaden 1979-2019

Report this content

Fondbolagens förening har gjort en långtidsstudie som visar fondmarknadens utveckling under de senaste 40 åren. Utvecklingen under vart och ett av de fyra decennierna beskrivs, tillsammans med de långsiktiga trenderna på marknaden. Framsynta politiska beslut i kombination med innovationer från branschen har bidragit till en exceptionell utveckling.

Här är några fakta och trender som går att utläsa av studien:

  • Fondförmögenheten har vuxit från 1 miljard till  4 424 miljarder
  • Fondernas andel av svenskarnas sparportföljer har gått från 0,3 % 1980 till 34 % 2018
  • Aktiefondssparandet har diversifierats – tidigare låg merparten av sparandet i Sverigefonder, idag är det fördelat på en mängd olika placeringsinriktningar
  • Spararna har blivit mer kostnadsmedvetna och indexfondernas andel har ökat
  • Direktsparandet i fonder har minskat till förmån för pensions- och försäkringssparande
  • Hållbara fonder har gått från nischprodukt till mainstream

Studien gör också en genomgång av hushållens sparande, t.ex. belyses hushållens tillgångar, sparkvot och finansiella nettosparande.

Bilaga: Fondmarknadens utveckling 1979-2019 - Så blev Sverige världsmästare i fondsparande

 

För frågor om studien kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar: Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar: Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Dokument & länkar