Nya rekord för fondsparandet under 2017

Under 2017 nysparade fondspararna i Sverige totalt 112 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare 340 miljarder innebär det att den totala fondförmögenheten vid utgången av 2017 stigit till rekordhöga 4 018 miljarder kronor.  

Den största delen av årets nysparande gick till aktiefonder, med nettoinsättningar på drygt 47 miljarder kronor. Även obligationsfonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden, medan penningmarknadsfonder noterade nettouttag.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

”2017 blev ännu ett mycket starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med drygt 450 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 4 000 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till en fjärdedel av nysparande och till tre fjärdedelar av värdeökning”, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening.

2017 i punkter:

 • Helåret 2017 utgjorde ytterligare ett starkt år för fondsparandet. Det sammantagna nysparandet i fonder uppgick under 2017 till 112 miljarder kronor, vilket motsvarar det tredje högsta nettoinflödet under ett enskilt år sedan statistiken började sammanställas 1994. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder, följt av obligationsfonder och blandfonder.
   
 • Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med drygt 450 miljarder kronor under året och uppgick vid utgången av 2017 till 4 018 miljarder, vilket utgör den högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts.
   
 • De flesta av världens aktiemarknader visade värdeökningar. I genomsnitt steg aktiefonder (mätt i SEK) med drygt 14 procent i under 2017. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 10 procent och globalfonder steg med i genomsnitt 12 procent. Bland de fondtyper med bäst avkastning återfanns Asienfonder, med Kinafonder och Indienfonder i spetsen. Även branschfonder med inriktning mot ny teknik utvecklades mycket starkt under 2017.
   
 • Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47,3 miljarder kronor under 2017. I särklass störst inflöden hade globalfonder med 46,5 miljarder netto. Även Europafonder, Asienfonder och Sverigefonder uppvisade nettoinsättningar under 2017. Däremot gjordes det under året nettouttag från USA-fonder och Rysslandsfonder.
   
 • Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under 2017 gick närmare 80 procent (37,4 mdkr) till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2017 närmare 16 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
   
 • Blandfonder hade fortsatta nettoinflöden under de flesta månaderna 2017. Totalt nettosparades 28,8 miljarder kronor.
   
 • Även obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade stora nettoinsättningar under året. Totalt uppgick nysparandet till 34,3 miljarder kronor och av detta gick 16 miljarder till företagsobligationsfonder.
   
 • Däremot noterade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett nettoutflöde sett över helåret på 3,2 miljarder kronor. Bidragande till detta är sannolikt det utmanande ränteläget.

Kontaktinformation:

Johanna Kull, Sparekonom
08-506 988 07 / 0704-52 48 34
johanna.kull@fondbolagen.se

Eva Reimers, Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

 

För årsstatistik se bilagor ”Årsrapport 2017” samt excel-filer.

Se även http://fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/  

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar:
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, Amenea, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar:
Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmarAktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmarAdvokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Media

Media

Citat

2017 blev ännu ett mycket starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med drygt 450 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 4 000 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till en fjärdedel av nysparande och till tre fjärdedelar av värdeökning
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening