Rekordhög fondförmögenhet på osäker börs

Report this content

Under september månad uppgick det totala nysparandet i fonder till närmare 10 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i räntefonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 76 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till rekordhöga 4 789 miljarder.

I september noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 9,9 miljarder kronor.

Korta räntefonder hade nettoinsättningar på 6,2 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 4,4 miljarder. Även blandfonder hade ett nettoinflöde på 2,2 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 2,5 miljarder och ifrån hedgefonder på 0,3 miljarder.     

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 53,3 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

”Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig. När börshumöret kastas mellan hopp och förvivlan drar man ner på risken och köper blandfonder och räntefonder. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I september var utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatt volatil. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 3 procent. Aktiefonder hade under september ett totalt nettoutflöde på 2,5 miljarder kronor och de allra flesta aktiefondkategorierna uppvisade nettouttag. Störst nettouttag gjordes från branschfonder och Nordamerikafonder, medan globalfonder utgjorde undantag med nettoinsättningar.

Långa räntefonder noterade i augusti ett nettoinflöde på totalt 4,4 miljarder kronor, varav 3,1 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 39,9 miljarder kronor och av detta har drygt 15 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under september med 76 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 789 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 811 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 848 miljarder (motsvarande 59 procent) placerat i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:
Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77

fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08

fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2019

 

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar: Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar: Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig. När börshumöret kastas mellan hopp och förtvivlan drar man ner på risken och köper blandfonder och räntefonder. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening