Spararna valde aktiefonder i november

Report this content

 

Under november månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 11 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i aktiefonder medan räntefonder uppvisade nettouttag.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 70 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till rekordhöga 4 941 miljarder.

I november noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 11,4 miljarder kronor.

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 9,5 miljarder och i blandfonder nettosparades 4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från långa räntefonder på 1,0 miljarder och 1,7 miljarder från korta räntefonder.     

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 79 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

”I november valde spararna aktier över räntor. En fortsatt positiv börs i kombination med förhoppningar om en lugnare geopolitik gör att de aktiva fondspararna nysparade stort i aktiefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med knappt 2 procent. Aktiefonder hade under november ett totalt nettoinflöde på 9,5 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i globalfonder följt av Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder (andra marknader), medan det gjordes nettouttag från bl.a. Nordenfonder samt kategorin Sverige & Global.    

Långa räntefonder noterade i oktober ett nettoutflöde på totalt 1,0 miljarder kronor, medan företagsobligationsfonder däremot uppvisade nettoinsättningar på 1,5 miljarder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 49 miljarder kronor och av detta har 22 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under november med 70 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 941 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 963 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 968 miljarder (motsvarande 60 procent) placerat i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2019, mdkr

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se