Spararna valde aktiefonder i november

 

Under november månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 11 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i aktiefonder medan räntefonder uppvisade nettouttag.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 70 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till rekordhöga 4 941 miljarder.

I november noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 11,4 miljarder kronor.

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 9,5 miljarder och i blandfonder nettosparades 4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från långa räntefonder på 1,0 miljarder och 1,7 miljarder från korta räntefonder.     

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 79 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

”I november valde spararna aktier över räntor. En fortsatt positiv börs i kombination med förhoppningar om en lugnare geopolitik gör att de aktiva fondspararna nysparade stort i aktiefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med knappt 2 procent. Aktiefonder hade under november ett totalt nettoinflöde på 9,5 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i globalfonder följt av Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder (andra marknader), medan det gjordes nettouttag från bl.a. Nordenfonder samt kategorin Sverige & Global.    

Långa räntefonder noterade i oktober ett nettoutflöde på totalt 1,0 miljarder kronor, medan företagsobligationsfonder däremot uppvisade nettoinsättningar på 1,5 miljarder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 49 miljarder kronor och av detta har 22 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under november med 70 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 941 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 963 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 968 miljarder (motsvarande 60 procent) placerat i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2019, mdkr

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmarAktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero FOnder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmarAdvokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.