Stor fondspararundersökning: 76 procent sparar i fonder utanför premiepensionen

Report this content

Fonder är den sparform som flest svenskar (34 procent) anser vara bäst för långsiktigt sparande, och 76 procent sparar i fonder utanför premiepensionen. Den vanligaste anledningen att fondspara är att man vill ha en ekonomisk buffert (47 procent). Endast en fjärdedel känner till att fondens avgift är avdragen när avkastningen visas. Det framgår av nya siffror från TNS Sifo Prospera.

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening genomfört 1 000 telefonintervjuer bland ett slumpmässigt urval bland Sveriges befolkning. 76 procent sparar i fonder privat eller via tjänstepension. 65 procent sparar privat i fonder. Om man räknar in premiepensionen sparar alla förvärvsarbetande svenskar i fonder.

Andel som anser fonder vara bästa sparformen stiger

Fonder är den sparformen som flest anser vara bäst för långsiktigt sparande, 34 procent uppger detta. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2016 då andelen var 30 procent.

"Ett sparande är alltid bra oavsett om det är i aktier, fonder eller på sparkonto. Det som skiljer är vilken risk man som sparare är beredd att ta och vilken avkastning man förväntar sig. För långsiktigt sparande är fonder ett bra alternativ. Fonder har en automatisk riskspridning och den förväntade avkastningen är högre än på sparkonto", säger Gustav Sjöholm sparekonom på Fondbolagens förening.

9 av 10 hushåll med hemmavarande barn har någon form av sparande till barnen. 54 procent har ett sparande i fonder och lika många har ett sparkonto till barnen. När det gäller synen på bästa sparform specifikt för barn menar sex av tio, att fonder är bäst.

Fler bekväma med sina fondval

85 procent känner sig bekväma med hur deras privata fondsparande är placerat. Det är fler än 2016 då siffran var 77 procent. Drygt hälften har sålt eller bytt fonder de senaste åren, i första hand på grund av man behövde pengarna, 28 procent. Därefter anges missnöje med värdeutvecklingen som skäl, 22 procent.

Viktigast som jämförelse när man utvärderar en fond är hur fonden gått tidigare (34 procent) och anskaffningsvärdet (29 procent). Men även andra fonders utveckling är det en knapp tredjedel som jämför med.

En tredjedel uppger sig alltid ta reda på avgifterna inför köp av fond. Endast en fjärdedel känner dock till att fondavgifterna alltid är avdragna när avkastningen för fonden visas.

"I likhet med andra konsumentbeslut är det viktigt att vara påläst innan ett fondköp. Därför är det glädjande att fler dels är bekväma med sina fondval, men också att man överlag är påläst. För oss i branschen är det viktigt att fortsätta kommunicera och aktualisera för att lägga grunden för bra sparbeslut", säger Gustav Sjöholm sparekonom på Fondbolagens förening.

Vanligt med månadssparande

47 procent av svenskarna månadssparar i fonder privat. Det är fler kvinnor (51 procent) än män (43 procent) som månadssparar. Den vanligaste summan att spara är 1000-1999 kronor per månad.

"Allt sparande är bra. Om du dessutom månadssparar jämnar du ut ditt sparande och får ytterligare riskspridning. Du vet med säkerhet att du inte gör alla dina fondköp precis innan en nedgång, du kan också vara säker på att du inte missar en uppgång", säger Gustav Sjöholm sparekonom på Fondbolagens förening.

Buffert vanligaste ändamål

47 procent av spararna uppger att de sparar för att ha en buffert. Andelen som sparar specifikt till pensionen har sjunkit från 46 procent 2016 till 39 procent i år. 26 procent anger att de sparar till speciella ändamål som hus, bil, båt eller resor.

Hela undersökningen finns att läsa här: http://fondbolagen.se/sv/Studier/Studier/ 

 

Vid frågor kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 0765-40 05 07
gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Norama, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett sparande är alltid bra oavsett om det är i aktier, fonder eller på sparkonto. Det som skiljer är vilken risk man som sparare är beredd att ta och vilken avkastning man förväntar sig. För långsiktigt sparande är fonder ett bra alternativ. Fonder har en automatisk riskspridning och den förväntade avkastningen är högre än på sparkonto.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
I likhet med andra konsumentbeslut är det viktigt att vara påläst innan ett fondköp. Därför är det glädjande att fler dels är bekväma med sina fondval, men också att man överlag är påläst. För oss i branschen är det viktigt att fortsätta kommunicera och aktualisera för att lägga grunden för bra sparbeslut.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Allt sparande är bra. Om du dessutom månadssparar jämnar du ut ditt sparande och får ytterligare riskspridning. Du vet med säkerhet att du inte gör alla dina fondköp precis innan en nedgång, du kan också vara säker på att du inte missar en uppgång.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening