Stort nysparande och rekordhög fondförmögenhet i oktober

Report this content

Under oktober månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 14 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i räntefonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 81 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till rekordhöga 4 870 miljarder.

I oktober noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 14,3 miljarder kronor.

Långa räntefonder hade nettoinsättningar på 10,1 miljarder och i korta räntefonder nettosparades 2 miljarder. Även blandfonder hade ett nettoinflöde på 2,7 miljarder kronor och i hedgefonder nettosparades 1 miljard. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 1,5 miljarder.     

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 68 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

”Spararna trotsade halloweenmörkret och noterade det högsta nysparandet i fonder hittills i år. Det gjordes främst insättningar i långa räntefonder och i globala aktiefonder. En del av förklaringen till det stora inflödet kan vara den upptinade handelsrelationen mellan världens största ekonomier, och att Brexit verkar bli en enda lång förlängning”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I oktober var utvecklingen på världens aktiemarknader som helhet positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 4 procent. Aktiefonder hade under oktober ett totalt nettoutflöde på 1,5 miljarder kronor och de allra flesta aktiefondkategorierna uppvisade nettouttag. Störst nettouttag gjordes från Sverige & Globalfonder och Sverigefonder, medan globalfonder utgjorde undantag med nettoinsättningar.  

Långa räntefonder noterade i oktober ett nettoinflöde på totalt 10,1 miljarder kronor, varav 5,3 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 50 miljarder kronor och av detta har drygt 20 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 81 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 870 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 892 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 904 miljarder (motsvarande 60 procent) placerat i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening
076-540 05 07

gustav.sjoholm@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08

fredrik.hard@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2019 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Prenumerera

Citat

Spararna trotsade halloweenmörkret och noterade det högsta nysparandet hittills i år. In i långa räntefonder och i globala aktiefonder. En del av förklaringen till det stora inflödet kan vara det upptinade handelsläget mellan världens största ekonomier, och att Brexit verkar bli en enda lång förlängning
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening