Svenskarna vill få mer information och bättre hjälpmedel för val av fonder i premiepensionen

Report this content

En majoritet av svenskarna vill få mer information om premiepensionen och om hur man väljer fonder i premiepensionssystemet. Två tredjedelar känner dessutom inte till vilka hjälpmedel pensionsmyndigheten i dag har för att söka och jämföra fonder. Det är ett par av slutsatserna i en ny undersökning som Fondbolagens förening presenterar i dag.  

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 171 svenskar om de skulle vilja få mer information om premiepensionen och om hur man väljer fonder i premiepensionssystemet, samt om de känner till vilka hjälpmedel Pensionsmyndigheten har i dag för att söka och jämföra fonder.

50 procent uppger att mer information skulle behövas. 37 procent vill inte ha mer information. Det skiljer mellan könen där kvinnor i något högre grad tycker att mer information om hur man väljer fonder behövs.

Av de hjälpmedel som Pensionsmyndigheten tillhandahåller i dag för att söka och jämföra fonder till premiepensionen så säger två av tre av respondenterna att de inte känner till dessa. Knappt en av fyra säger sig känna till vilka hjälpmedel pensionsmyndigheten har.   

”Det finns ett behov av mer information om premiepensionen. Det är väldigt få som känner till det stöd som finns hos Pensionsmyndigheten. Samtidigt går utvecklingen snabbt och många andra aktörer har utvecklat framgångsrika lösningar”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

I en tidigare undersökning från TNS Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening uppgav en klar majoritet av svenskarna att det är bra eller mycket bra att själva kunna välja fonder i premiepensionen. En knapp fjärdedel föredrog att staten bestämmer hur pensionspengarna förvaltas.

”Frågar man svenskarna själva så är det uppenbart att de vill ha möjlighet att välja och vill ha mer hjälp och stöd. Samtidigt sker förändringar i premiepensionen i motsatt riktning där valmöjligheterna begränsas och information och hjälpmedel nedprioriteras, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

För kommentarer kontakta:

Fredrik Nordström, VD Fondbolagens förening
070-219 35 20
fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar: Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar: Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns ett behov av mer information om premiepensionen. Det är väldigt få som känner till det stöd som finns hos Pensionsmyndigheten. Samtidigt går utvecklingen snabbt och många andra aktörer har utvecklat framgångsrika lösningar
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Frågar man svenskarna själva så är det uppenbart att de vill ha möjlighet att välja och vill ha mer hjälp och stöd. Samtidigt sker förändringar i premiepensionen i motsatt riktning där valmöjligheterna begränsas och information och hjälpmedel nedprioriteras
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening