Svenskarnas fondförmögenhet slog nya rekord under 2019

Report this content

Under 2019 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på totalt 127 miljarder kronor. Fondförmögenheten steg kraftigt och passerade för första gången 5 000 miljarder kronor.

Efter en mindre nedgång för helåret 2018 vände aktiemarknaderna kraftig uppåt och spararna återvände till aktiefonder under 2019. Den största delen av årets nysparande gick till långa räntefonder och aktiefonder, med nettoinsättningar på 60 respektive 55 miljarder kronor. Även blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettoinflöden, medan hedgefonder noterade nettouttag sett över helåret 2019.

Vid utgången av 2019 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 5 055 miljarder kronor, vilket innebär en ökning under året med 1 077 miljarder.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Sist finns också en genomgång över fondsparandet under 2010-talet.

”Fondspararna har haft ett fantastiskt år. När aktiemarknaden nått nya höjder har spararnas fondförmögenhet slagit rekord på rekord. Under 2019 nysparade man stort i fonder, allra mest i globala aktiefonder och långa räntefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

2019 i punkter:

  • 127 miljarder till fonder under 2019. Det totala nysparandet i fonder uppgick under 2019 till 127 miljarder kronor. Främst gjordes nettoinsättningar i långa räntefonder och aktiefonder.
  • Stark aktiemarknadsutveckling under året samt positivt nettosparande medförde att den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med drygt 1 000 miljarder kronor under 2019 och uppgick vid årsskiftet till 5 055 miljarder. 127 miljarder av ökningen berodde på nettoinsättningar och 950 miljarder kom från värdeökning.
  • De flesta av världens aktiemarknader visade värdeökning. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder (mätt i SEK) med 29 procent under 2019. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 34 procent och globalfonder ökade med i genomsnitt 30 procent. Ännu bättre gick det för Rysslandsfonder som avkastade hela 47 procent under 2019.
  • Aktiefonder noterade nettoinflöden på 55 miljarder kronor under 2019. Störst insättningar hade globalfonder med 80 miljarder netto, följt av branschfonder med nettoinflöde på 17 miljarder. Däremot gjordes det under året nettouttag från bl.a. Europafonder, Nordenfonder, Nordamerikafonder samt tillväxtmarknader.
  • Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Av det totala nettosparande i aktiefonder på 55 miljarder gick hela 54 miljarder till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2019 drygt 18 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
  • I långa räntefonder nysparades totalt 60 miljarder kronor under 2019, varav 24 miljarder gick till företagsobligationsfonder.
  • Även blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettoinsättningar under året. 15 miljarder gick till blandfonder medan korta räntefonder fick 3 miljarder kronor.

Se även: https://www.fondbolagen.se/fakta_index/statistik/
 

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar Aktie-Ansvar, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fondspararna har haft ett fantastiskt år. När aktiemarknaden nått nya höjder har spararnas fondförmögenhet slagit rekord på rekord. Under 2019 nysparade man stort i fonder, allra mest i globala aktiefonder och långa räntefonder.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening