Tilltagande försiktighet i fondsparandet under september

Report this content

Under september månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 2,4 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettouttag, medan de flesta övriga fondkategorier noterade nettoinsättningar.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 203 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till 6 357 miljarder.

I september noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 2,4 miljarder kronor. Korta räntefonder hade nettoinsättningar på 12,6 miljarder. Även långa räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden på 4,1 respektive 3,2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 17,5 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 113,1 miljarder kronor. Nysparandet i aktiefonder uppgår, trots nettouttaget under september, till 66,4 miljarder såhär långt under 2021.

  

Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig, men det är viktigt att komma ihåg att börsnedgångar hör hemma i en normal börscykel. De mer aktiva spararna valde att dra ned på risken genom att sälja av aktiefonder till förmån för de mindre riskfyllda räntefonderna. Även blandfonder gick hem, där nettoinsättningar noteras. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Efter en lång tid av uppgångar på många av världens aktiemarknader var utvecklingen under september negativ. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk med drygt 6 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett nettoutflöde på 17,5 miljarder kronor och störst var uttagen från Sverigefonder och branschfonder. Indienfonder, Japanfonder och Nordamerikafonder noterade däremot nettoinflöden i september.

Hittills i år har merparten av nysparandet i aktiefonder tillfallit globalfonder och Sverigefonder med nettoinsättningar på 40 respektive 23 miljarder kronor.

Långa räntefonder uppvisade i september ett nettoinflöde på totalt 4,1 miljarder kronor, av vilket 1,2 miljarder tillföll företagsobligationsfonder. Hittills i år har totalt 14,4 miljarder nysparats i långa räntefonder och av detta har 0,6 miljarder gått till företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under september med 203 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 357 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögen ökat med drygt 900 miljarder och av den totala fondförmögenheten är 4 146 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.

För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2021, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.