Tre snabba frågor till fyra fondförvaltare om det gångna året och fondåret 2018

2017 var ett rekordår för fondsparandet, den samlade fondförmögenheten steg till 4 018 miljarder kronor. Vid en pressträff idag gav fyra förvaltare sin syn på fondåret som gått och utvecklingen framåt. Här reflekterar de över vad som utmärkt det gångna året, ger spartips och berättar hur de själva sparar.

Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige

F: Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv?

Det är framförallt tre saker som jag kommer att tänka på. Den första är den fortsatt höga IPO-aktiviteten i marknaden, med något vikande intresse från investerare mot slutet av året. Den andra är oron för bostadsprisutvecklingen, vilket påverkade även konsumentrelaterade aktier. Den tredje är den växande e-handelsbolagssektor och tydliga tecken på att skiftet mot e-handel har tagit fart på riktigt.

 F: Vilka råd vill du ge spararna inför 2018?

Se över att risknivån i portföljen matchar sparhorisonten. Med lite längre sparhorisont skulle jag inte vara utan svenska aktier i portföljen, i synnerhet svenska småbolag som över tid visat på mycket stark vinsttillväxt.

 F: Hur sparar du själv?

Jag sparar framförallt i aktivt förvaltade fonder genom ISK, kapitalförsäkring och PPM. Fonderna vi förvaltar i vårt svenska aktieteam finns självklart med i portföljen.

Pär Nürnberg, vd Xact fonder

F: Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv?

 De stora nettoflödena till indexfonder i svensk fondmarknad.

F: Vilka råd vill du ge spararna inför 2018?

Förenkla ditt sparande! Enkla och kostnadseffektiva fondsparlösningar med bra beslutsstöd lanseras på bred front. Testa och utmana ditt nuvarande sparande!

F: Hur sparar du själv?

I huvudsak i enkla generationsfonder som består av en bra sammanvägd mix av indexfonder.

Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select

F: Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv?

Ännu ett extremt år med växande riskaptit, men också ett år med en rad intressanta ”nya” företag som vänder sig till kreditmarknaden, där vi som investerare också kan komma åt företag som inte är börsnoterade. Ett exempel är Akademibokhandeln och ett annat är Klarna, två intressanta företag som alla konsumenter har en relation till, men som är lite knepigare att investera i. En märkeshändelse för den nordiska kreditmarknaden var Intrum Justitias emission på 3 miljarder euro, den största i Sveriges historia. En ännu mer uppmuntrande märkeshändelse är att intresset för gröna obligationer växer så det knakar. Globalt sett växte antalet gröna obligationer med över 60 procent till motsvarande nästan 160 miljarder dollar, bara under 2017.

F: Vilka råd vill du ge spararna inför 2018?

Gör som vanligt! Försök inte tajma marknaden, försök inte vara smart och gör ingenting dumt. Investera långsiktigt i företag som agerar långsiktigt.

F: Hur sparar du själv?

Jag har en mix av räntor och aktier samt lokalt och globalt, men givet en lång investeringshorisont har jag en stor andel i Carnegie High Yield Select.

Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 och 30

F: Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv?

God avkastning till våra fondandelsägare! Och det är såklart det viktigaste.

Synkroniserad global tillväxt och stigande bolagsvinster gav stöd till världens börser vilket såklart gynnade aktieplaceringar. Och trots en utmanande miljö på räntemarknaden så visade våra aktivt förvaltade blandfonder/allokeringsfonder bra positiv utveckling. Inom mitt team så ser vi fortsatt intresse för dessa aktivt förvaltade helhetslösningar och vi ser också ett ökande intresse från svenska placerare för våra fonder med fokus på absolut avkastning.

 F: Vilka råd vill du ge spararna inför 2018?

Som alltid är det viktigt att se över den totala portföljens risknivå. Hur mycket aktier, räntor och alternativa placeringar är optimalt med tanke på horisont och den önskade risknivån?

 F: Hur sparar du själv?

Blandad kompott av fonder och lite direktägda aktier. Den enskilt största investeringen är dock, som för så många andra i Stockholm, familjens bostad.  

För frågor 

Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige, Maria.Warn@lansforsakringar.se, 08-58841446

Pär Nürnberg, vd Xact fonder, penu01@handelsbanken.se, 08-701 34 05

Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select, Niklas.Edman@carnegiefonder.se, 08-121 550 76, 0724 025 076

Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 och 30, maria.qundos@nordea.com, 0733 577 071

Eva Reimers
Kommunikationschef
070-644 31 70
eva.reimers@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar: Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, Amenea, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar: Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Om oss

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningens medlemmarAktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmarAdvokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Synkroniserad global tillväxt och stigande bolagsvinster gav stöd till världens börser vilket såklart gynnade aktieplaceringar
Maria Qundos, förvaltare Nordea
Intresset för gröna obligationer växer så det knakar
Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select
Tydliga tecken på att skiftet mot e-handel har tagit fart på riktigt
Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige
Enkla och kostnadseffektiva fondsparlösningar med bra beslutsstöd lanseras på bred front
Pär Nürnberg, vd Xact fonder