Upphandling av ppm-fonder skapar nya problem

Report this content

Regeringens särskilde utredare Mikael Westberg presenterade idag sitt betänkande ”Ett bättre premiepensionssystem”. Upphandling leder till ett sämre fondutbud och tvångsförflyttning av spararnas kapital, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Westbergs premiepensionsutredning föreslår att samla all makt och ett kapital som på sikt kommer uppgå till 4 000 miljarder kronor hos en ny statlig myndighet. Den ska handla upp de ppm-fonder som spararna ska tillåtas välja bland.  

- En upphandling av ppm-fonder löser inga problem, men skapar nya, kommenterar Fredrik Nordström. Omfattande regleringar som har lett till ett högt konsumentskydd har införts i år. Utan att utvärdera om det finns några problem kvar att lösa har utredningen nu lagt fram omfattande förslag till ytterligare förändringar som riskerar att allvarligt försämra premiepensionssystemet. Förslagen ökar inte tryggheten för spararna, istället handlar det om att staten ska välja ut dina pensionsfonder.

- Valfriheten begränsas för de ca hälften av svenskarna som gjort ett aktivt ppm-val, och riskerna för maktkoncentration till några få jättefonder är betydande. Man bör också vara medveten om att fonder som inte får vara med i ppm-upphandlingen tappar sina skalfördelar, vilket givetvis får negativa spridningseffekter på andra delar av marknaden som tjänstepensionssparandet.

- När en ny upphandling ska göras, kommer enligt utredningen de fondval som spararna tidigare gjort att ogiltigförklaras och pensionspengarna tvångsflyttas till fonder som spararen inte har valt, men tjänstemännen på myndigheten tycker är likvärdiga. Fondbolagens förening har därtill fått signaler om att framgångsrika och populära fonder inte vill vara med i det system som utredningen föreslår. Fondförvaltare som är måna om sina långsiktiga sparare bedömer att det innebär en alltför stor risk för att avkastningen påverkas negativt om fonden först ska hantera ett kraftigt inflöde av ppm-pengar, och sen ett motsvarande utflöde när upphandlingsperioden tar slut. Risken är uppenbar att det blir indexfonder och indexnära fonder som kan ta hand om dessa transaktionsflöden och att upphandlingsproceduren endast skapar utrymme för en viss typ av fonder.

- Upphandling är ett trubbigt instrument som fungerar dåligt i ett system där de sparare som vill själva ska kunna välja fonder. Det ger inte starkare konsumentskydd, inte bättre kvalitet och inte lägre priser. Istället leder det till ett sämre utbud och till tvångsförflyttning av spararnas pensionspengar. Vi förespråkar ett system där alla fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav kan ansluta sig, och att Pensionsmyndigheten gör mer för att hjälpa spararna i deras val.

För kommentarer kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
070-219 35 20
fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

 

 

Eva Reimers
Kommunikationschef
0706443170
eva.reimers@fondbolagen.se

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar: Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama Alternative Investments, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar: Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Prenumerera

Media

Media