Dela

Citat

Vi är väldigt glada över det stora intresset och förtroendet som visats för FRISQ under teckningsperioden. Att företrädesemissionen blev övertecknad ser vi som kvitto på att marknaden förstår och uppskattar det stora värde FRISQ kan tillföra vården. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla produktens skalbarhet och öka resurserna att medverka i större och lönsamma affärer
Martin Irding, VD
FRISQ:s resultat är slående – ett patientengagemang på nära 80 % talar för sig självt. Vår erfarenhet visar tydligt att ett högt patientengagemang är nyckeln till bästa möjliga hälsoutfall. Det innebär en uppenbar kostnadsbesparing för vårdgivaren och incitamenten borde därför vara stora för att snabbt skala upp användningen
Doktor Jordan Shlain, grundare av vårdkedjan Private Medical, rådgivare kring nationell sjukvårdspolicy i USA och en av föregångarna inom digitalt patientengagemang
Även om vi inte är förvånande över resultaten är vi mycket glada, de bekräftar svart på vitt att det vi arbetat med under lång tid fungerar och levererar det fantastiska resultat vi velat uppnå. Ett högt patientengagemang leder inte bara till friskare patienter utan också till att vården kan avlastas och minska sina kostnader
Martin Irding, vd, FRISQ
Det är glädjande att en så pass välrenommerad institution som DHMC har valt FRISQ som samarbetspartner. Vi hoppas nu inom kort kunna sluta ett licensavtal där FRISQ Care kommer att användas för att minska onödig sjukhusinläggning, och att vården istället kommer kunna utföras mer lokalt via kliniker, vårdcentraler samt hemsjukvård.
Martin Irding, VD för FRISQ
2020 kommer att bli ett spännande år för FRISQ i USA. Intresset för FRISQ och den funktionalitet vi erbjuder är mycket stort både i USA och i Europa. Det är särskilt stimulerande att få applicera FRISQ Care för hjärtsvikt eftersom det är en av de största och mest kostsamma vårdprocesserna. Det kompletterar den erfarenhet vi har byggt upp i Sverige med att applicera FRISQ Care på vårdprocesser för t.ex. KOL, diabetes, psykisk ohälsa, ryggkirurgi och cancer.
Martin Irding, VD för FRISQ
Investeringen i tjänsten FRISQ Care är ett sätt att lyfta kvalitet och leverans ett steg till – och det känns väldigt spännande att snart komma igång med arbetet
Harald Wessman, vd Cereb
Att Cereb, med så höga kvalitetskrav väljer FRISQ Care för att utveckla och växa verksamheten känns väldigt roligt, och innebär ytterligare ett kvitto på de stora värden som skapas för vårdgivare och patienter av tjänsten
Hampus Edin, ansvarig säljare FRISQ
FRISQ står nu inför expansion efter att ha utvecklat vår produkt och byggt en trovärdig marknadsposition. Johans erfarenhet av hur vi bäst skalar verksamheten kommersiellt är precis vad vi behöver i detta skede, och vi är glada att ha honom ombord
Mats Lindstrand, grundare och ordförande FRISQ
Vi har under den senaste tiden stärkt och utvecklat vår försäljningsorganisation, och jag ser fram emot att vi kunna accelerera försäljningen ytterligare under Johans ledning – både i Sverige och utomlands
Martin Irding, vd FRISQ
Det främsta skälet till att jag valt att arbeta med FRISQ är att jag ser en enorm potential i själva produkten – inte bara i Norden utan även globalt. Jag tror dessutom att min erfarenhet av att skapa tillväxt kan komma väl till nytta för ett bolag i FRISQs fas
Johan Zetterström, tillträdande försäljningschef FRISQ
Vi är övertygade om att vi kommer vilja ha denna typ av stödjande system i alla verksamheter framöver, och ser fram emot att se effekterna av FRISQ Care. Med moderna digitala verktyg skapas förutsättningar för oss att bedriva vård med ännu högre kvalitet
Thorleif Nilsen, affärsområdeschef, Capio Äldre och mobil vård
Vi ser mycket fram emot att bidra till värdeskapande i en stor och varierad verksamhet som Capio. I och med bredden i affärsområdet Äldre och mobil vård kan alla olika delar av FRISQ Care tillämpas i flera olika vårdsammanhang. Vi ser en stor potential i samarbetet
Martin Irding, vd, FRISQ
FRISQ:s anpassade vårdplaner har potential att förändra vårdsystem både i Sverige och utomlands. Deras produkt verkar positivt för såväl patienter som vårdgivare och vi är övertygade om att innovationer inom digital hälsa som FRISQ kommer att spela en viktig roll i hållbara vårdsystem framöver
Carl Armfelt och Erik Sprinchorn, förvaltare på Swedbank Robur Ny Teknik
Jag är glad över att kunna välkomna Swedbank Robur Ny Teknik och Handelsbanken Fonder som aktieägare i FRISQ. De är medvetna om behovet av digitala lösningar för de patienter som behöver vårdplaner och det gläder mig att de också är övertygade om att FRISQ är lösningen. Nyemissionen kommer att hjälpa oss att stärka FRISQ:s organisation för att möjliggöra våra expansionsplaner och nå vår fulla potential
Martin Irding, vd för FRISQ
Vi är väldigt glada att vara finalister i eHealth Award! Priset syftar till att uppmärksamma innovationer som leder till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter, och det är precis vad vår tjänst FRISQ Care gör
Martin Irding
Givet att vi ser att intresset för FRISQ:s unika produkt i Sverige är mycket stort och att motsvarande produkt inte finns i andra länder, är det viktigt att vi redan nu förbereder oss för en internationell expansion. Det är mot denna bakgrund förstärkningen av styrelsen ska ses
Martin Irding
Jag är mycket glad över att Lars vill bistå bolaget som styrelseledamot och rådgivare i den internationella expansionsfas vi står inför under de kommande åren. Lars erfarenhet från att internationellt skala upp vår typ av verksamhet kommer att vara ovärderlig i FRISQ:s fortsatta expansion. Dessutom har Lars ett mycket värdefullt kontaktnät med både kunder, leverantörer, partners och nyckelpersoner som FRISQ kommer behöva attrahera i expansionsfasen
Mats Lindstrand
Jag ser stora likheter mellan Qlik och FRISQ där båda bolagen utvecklar kompletterande lösningar för att omvandla data till värdefull information i syfte att skapa mervärden för dess användare genom att möjliggöra ett mer strukturerat och faktabaserat arbetssätt. Jag tror FRISQ har en mycket viktig och värdefull roll att fylla för den globala hälso-och sjukvårdsindustrin och ser fram emot att få hjälpa till att realisera potentialen i FRISQ som bolag
Lars Björk
- I vår ambition att göra Sverige till ett showcase för hur FRISQ kan bidra till att öka kvaliteten för patienten och produktiviteten för vården, är det glädjande att Göran vill ta en styrelseplats i FRISQ Holding AB och bistå bolaget både i Sverige och internationellt
Mats Lindstrand
Jag har följt FRISQ under ett par år och jag är övertygad om att de verktyg som FRISQ utvecklar kan spela en viktig roll i strävan att göra svensk sjukvård än bättre och effektivare. Det finns en enorm potential att med FRISQ låta patienten koppla ihop det fragmenterade vårdsystemet och delta interaktivt i sina vårdplaner. När patienten är mer aktiv avlastas vårdpersonalen som kan spara värdefull tid genom att FRISQ också är integrerat mot underliggande journalsystemen. Jag är därför glad över att få möjligheten att aktivt kunna bidra till denna utveckling
Göran Hägglund
Sophiahemmet är som ett vårdsystem i miniatyr och deras verksamhet går helt i linje med det FRISQ brinner för – patientinvolvering, evidensbaserade processer och fokus på vård med hög kvalitet. Vi är därför otroligt glada över det här samarbetet.
Martin Irding, VD på FRISQ
Samarbete med FRISQ och CGM är en väldigt stark kombination som skapar nya möjligheter. Med samarbetet hoppas vi kunna utveckla vår verksamhet och fortsätta ligga i framkant när det gäller att erbjuda bra vård som involverar patienten.
Sophiahemmets VD Peter Seger och SRCs VD Stefan Andersson
Att stötta utvecklingen av integrerade, digitala vårdplaner mot flera av våra journalsystem och därmed ge Sophiahemmet och SRC möjligheten till sammanhållna vårdkedjor är en viktig del i att möjliggöra moderna IT-tjänster för våra kunder.
Daniel Andersson, VD CGM Sverige
FRISQ är likt Brighter ett ambitiöst och innovativt bolag som ligger i framkant när det kommer till att utveckla vården. En mer datadriven vård och ett ökat informationsflöde mellan exempelvis vårdgivare och vårdtagare kommer krävas framöver för att vårdapparaten över huvud taget ska kunna fortsätta leverera bra vård till en rimlig kostnad. Bolagen kompletterar varandra väldigt väl och vi ser en mängd positiva synergieffekter som uppstår genom det här partnerskapet.
Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare
Det är en nyckelstrategi för oss att arbeta med innovativa bolag som har devices inom olika områden. Brighter är ett av de mest framstående bolagen när det gäller att underlätta för diabetespatienter i vardagen genom sin tjänst Actiste vilket gör det till ett högintressant bolag att samarbeta med. Målsättningen är att möjliggöra för patienten att dela data från Actiste, såsom exempelvis blodsockervärden, till sin vårdgivare som en del av en vårdplan i FRISQ Care.
Martin Irding, FRISQ:s VD
FRISQ har alltid strävat efter att apoteken ska bli en del av vårdkedjan och att farmaceuters kompetens ska tillvaratas bättre, men om det ska göras på bästa sätt måste det ske i samarbete med vården. Projektet hoppas vi kommer gagna både vården och patienter samt stimulera farmaceuter i deras arbete.
Martin Irding
Vi på Apoteksgruppen ser samarbetet som ett helt nytt innovativt sätt att ta tillvara farmaceuternas kompetens, öka patientens följsamhet till sin läkemedelsbehandling samt låta apoteken bli en naturlig del av vårdkedjan.
Birgitta Lange Sjöblom
Det här är väldigt goda nyheter. Eurostars-godkännandet är en tydlig kvalitetsstämpel för FRISQ Care, och ger oss ett utmärkt tillfälle att visa att FRISQ Care är en internationellt relevant produkt. Nu kommer vi snabbare att kunna etablera oss på den norska marknaden, och dessutom göra det i samarbete med välrenommerade aktörer
Martin Irding
Vi söker hela tiden nya möjligheter att involvera patienten i sin behandling, följa upp resultaten av de behandlingar vi gör och utveckla våra arbetssätt. Ett samarbete med FRISQ ger oss ytterligare ett verktyg i det arbetet. Det ska bli otroligt intressant att se effekterna
Gustav Dahlberg, Executive Vice President Commercial för SOS International
SOS International driver ett viktigt arbete för att förstärka det preventiva hälsoarbetet, och ge människor möjlighet att snabbt komma i kontakt med rätt stöd och hjälp när de behöver det. Det känns därför hedrande att vi nu får möjlighet att bidra till deras arbete för en kvalitativ vård och behandling
Martin Irding, VD på FRISQ
Vi ser att digitala vårdplaner kan leda till mer patientcentrerad vård baserad på evidens och en bättre möjlighet för oss att mäta och följa upp kvaliteten i den vård vi förmedlar till våra kunder. Därför vill vi att de vårdgivare vi samarbetar med jobbar på det här sättet, och nu tar vi ett första steg i och med det här pilotprojektet, säger Thomas Abrahamsson
Thomas Abrahamsson, chef Affärsområde Hälsa på Länsförsäkringar
Att få bli en del av FRISQ-teamet känns väldigt spännande. FRISQ har en unik produkt som sjukvården är i stort behov av. Jag ser fram emot att tillsammans med FRISQ:s kunder utveckla sjukvården och stärka patienternas möjlighet till inflytande.
Gustaf Storm, tillträdande implementationschef på FRISQ
Vi är väldigt glada att Gustaf blir en del av vårt team. Med sin bakgrund inom sjukvården har han en för oss relevant erfarenhet som kommer accelerera vår förmåga att framgångsrikt leverera vår tjänst till vårdgivare.
Martin Irding, VD
Lars har haft en nyckelroll i att leda utvecklingen av den produktportfölj vi har idag. Jag vill tacka honom för hans tid på FRISQ och önska honom varmt lycka till med sina framtida utmaningar.
Martin Irding, VD
FRISQ lägger ett nytt lager på journalsystemen. Det ger oss oanade möjligheter att skapa en bättre arbetsmiljö och en bättre vård. Vi tror att detta kan hjälpa oss att ytterligare förbättra arbetsflöden och även möjliggöra för nyanställda att snabbt introduceras till WeMinds arbetssätt
Urban Pettersson Bargo, VD och grundare WeMind Psykiatri
Det är imponerande att se vilken fin verksamhet WeMind har byggt upp med evidensbaserade processer och kvalitetsfokus. Vi är otroligt stolta över att få bli en del av deras arbete för en kvalitativ psykiatrisk vård över hela Sverige.
Martin Irding, VD FRISQ
Det här en otroligt viktig milstolpe – först nu kan vi börja implementera och köra vår tjänst på riktigt ute hos vårdgivare. Vi ser fram emot att se tjänsten live och få in värdefull feedback från både vårdpersonal och patienter.
Martin Irding
Vi står på tröskeln till den enorma omvandling av vården som digitaliseringen kan möjliggöra och som vi har pratat om länge. En vård där det är patientens vårdplan som är det centrala och som möjliggör ökad kvalitet, tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö för vårdens personal. FRISQ har en väldigt god förståelse för vårdens och patientens behov och det är därför väldigt kul att jag också kan vara med och bidra till genombrottet.
Göran Hägglund
Jag har arbetat inom Life science och vården under nästan hela mitt yrkesliv i olika ledningspositioner. Det är uppenbart att samhällets resurser inte kommer att räcka till för de ökande vårdbehoven. En nyckelfråga blir då hur patienten kan göra mer själv, avlasta vården och samtidigt få möjlighet att ta hand om sin hälsa på ett bättre sätt. FRISQ Care är den första tjänsten jag har sett som möjliggör för patienten att göra mer själv och samtidigt underlättar för vården i vardagen. Att det sen är användarvänliga gränssnitt tror jag kommer vara en förutsättning för att få snabbt genomslag bland vårdpersonal och patienter.
Mikael Forss
Genom att FRISQ Care ökar patientens delaktighet betydligt kommer vårdpersonalens förståelse för patientens situation förbättras och därmed möjliggöra ett bättre omhändertagande med högre kvalitet. FRISQ Care möjliggör också mer evidensbaserat arbete vilket kan öka kvaliteten i sjukvården – inte minst inom psykiatrin kan FRISQ Care bidra till mer evidensbaserade metoder.
Anders Milton
FRISQ Care verkar i gränslandet mellan vårdgivare och patient och på samma sätt vill vi med FrisqVet öka kommunikationsmöjligheterna mellan veterinär och djurägare. För många människor är djur en självklar del av familjen, en viktig hobby eller betydelsefulla för försörjningen. Då är det förstås viktigt att även djurens hälsa och sjukvård tillgodoses på bästa sätt. Vi ser det här projektet som en spännande möjlighet att närma oss djursjukvården.
Martin Irding
”Vad som blivit väldigt tydligt för oss är att vi inte kan skicka runt patienten i processen, vi måste bygga processen runt patienten.”
Anders Ullman
”Jag vill följa mina patienter på ett sätt som är meningsfullt och tidseffektivt. Med FRISQ Care finns en plattform för direkt och kontinuerlig feedback, till skillnad från ett läkarbesök om året.”
Caroline Mellberg
”FRISQ lägger ett nytt lager på journalsystemen. Det ger oss oanade möjligheter att skapa en bättre arbetsmiljö och en bättre vård.”
Urban Pettersson Bargo
”Vårt jobb är att låta vården samla sig runt patienten och den vårdplan patienten har. Vi limmar ihop alla delar för att det ska bli enklare för vården.”
Casper Winsnes
”Bästa upplevelsen av FRISQ Care får vårdpersonalen om de använder iPad som plattform och därför är det viktigt att det är smidigt för vårdgivaren att få en helhetslösning där iPaden är färdigkonfigurerad när den levereras. I och med samarbetet med Atea kan våra kunder få just detta, vilket vi vet kommer att vara uppskattat.
Martin Irding, VD FRISQ
”Vi ser stor potential för FRISQ Care då det har saknats den här typen av vårdplans-applikationer med patientinvolvering på marknaden. Att den primära plattformen för vårdpersonalen kommer vara Apples iPad ser vi extra positivt på eftersom den borgar för flera lösningar som skapar nytta inom sjukvården på en och samma plattform. FRISQ Care är ett naturligt steg i att göra sjukvården effektiv och mobil.”
Simon Norman, Atea
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera