Gasporox delar idag ut hela sitt innehav om 53,3% i GPX Medical

Report this content

Idag infaller avstämningsdagen för Gasporox AB (publ) utdelning av hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) vilket är 53,3% av aktierna i GPX Medical. Måndagen den 24 augusti 2020 var sista dag för handel i Gasporox aktie för att ta del av utdelningen.

GPX Medical grundades 2016 som ett dotterbolag till Gasporox för att ta tillvara på de medicintekniska tillämpningarna av tekniken. Efter emissioner och försäljning till strategiska ägare så som teknikpartnern Norsk Elektro Optikk AS samt nyckelpersoner i bolaget har Gasporox till dagens datum haft ett innehav om 53,3%. Vid Gasporox extra bolagsstämma 16 juli 2020 beslutades att hela Gasporox innehav i dotterbolaget GPX Medical, dvs 53,3% skulle delas ut till Gasporox aktieägare.

Idag infaller avstämningsdagen för utdelningen och aktierna kommer att utlevereras imorgon 27 augusti 2020. Efter utdelningen per den 26 augusti 2020 äger Gasporox inga aktier i GPX Medical.

En informationsbroschyr har tagits fram med mer praktisk information rörande utdelningen som finns på Gasporox hemsida www.gasporox.se.

För att få mer information om GPX Medical och noteringsprocessen efter utdelningen, gå in på www.gpxmedical.se eller följ via Cision på https://news.cision.com/se/gpx-medical-ab.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD Gasporox, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Dokument & länkar