Gasum Group cleaner fuel for heavy duty vehicles LNG LBG 1920x870


Vägtransportsektorn spelar en central roll i att minska koldioxidutsläppen. För att nå utsläppsmålen som har satts upp av Sverige och EU måste det ske förändringar inom transportsektorn nu. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. I och med utvecklingen av Gasums nordiska nätverk av tankstationer blir mer miljövänliga alternativ allt mer tillgängliga och stödjer övergången till renare vägtransporter. I och med användningen av LBG kan koldioxidutsläppen minskas med cirka 85 procent jämfört med diesel och med 20 procent med LNG.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner främjar utvecklingen mot en koldioxidneutralt framtid på land och till havs. www.gasum.com/sv