• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Cirkulärt samarbete med Stora Enso – Gasum producerar biogas av spillvatten från Pappersbruket i Nymölla

Cirkulärt samarbete med Stora Enso – Gasum producerar biogas av spillvatten från Pappersbruket i Nymölla

Report this content

Energiföretaget Gasum och Stora Enso har undertecknat ett avtal att om bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla. Anläggningen som byggs och drivs av Gasum kommer att omvandla fabrikens spillvatten till förnybar energi.

Gasum planerar att producera flytande biogas (LBG) till försäljning som bränsle för bilar, bussar, lastbilar och marin trafik. Biogasanläggningen i Nymölla inkluderar biogasproduktion, uppgradering och förvätskning. Den förväntade produktionen för anläggningen är 220 MWh per dag. Produktionen beräknas börja under 2020.

“Det gläder oss att ingå i ett projekt som kommer att förvandla avfall till förnybar energi, säger Michael Lindemann, fabrikschef på Nymölla bruk. ”Att ersätta samhällets fossilbaserade bränslen med förnybara lösningar är för Stora Enso ett viktigt steg mot att bekämpa den globala uppvärmingen. Samarbetet med Gasum är ett utmärkt exempel på de gemensamma projekt som Stora Enso deltar i för att arbeta med detta.”

“Vi är nöjda med det cirkulära ekonomisamarbetet med Stora Ensos massa- och pappersfabrik i Nymölla. Biogasanläggningen är en hållbar lösning för att ta hand om avloppsvatten. Gasum bygger aktivt ett gasekosystem för industri-, sjö-, och vägtransportsektorn i de nordiska länderna. På grund av en ökande efterfrågan på trafik med låga utsläpp, planerar vi att bygga ett betydande antal gastankstationer för den tunga fordonstrafiken i Sverige", berättar Johanna Lamminen, verkställande direktör för Gasum.

Gasums totala investering i projektet ligger runt 27 miljoner euro och för Stora Enso runt 5 miljoner euro. Gasum har tilldelats ett investeringsbidrag på 121,5 miljoner kronor (12,7 miljoner euro) av Naturvårdsverket under programmet Klimatklivet.

Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla ligger i södra Sverige, har en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton träfritt obestruket (WFU) papper för kontors bruk. Stora Ensos välkända varumärke för kontorspapper Multicopy, tillverkas i Nymölla.

Gasum är den ledande producenten av biogas i de nordiska länderna

LBG är ett förnybart och miljövänligt bränsle. Om tunga fordon använder LBG som bränsle, kan minskningen av utsläpp uppgå till så mycket som 85 %, jämfört med fossila bränslen. Flytande naturgas (LNG) och LBG erbjuder den tunga transportsektorn ett praktiskt, miljövänligare och kostnadseffektivt alternativ till traditionella fossila bränslen.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Markus Olsson, Commercial Director, Gasum AB
Telefon: +46 76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. ​www.gasum.com/sv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Gasum är den ledande producenten av biogas i de nordiska länderna.
Twittra det här
Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla ligger i södra Sverige, har en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 485 000 ton träfritt obestruket (WFU) papper för kontors bruk. Stora Ensos välkända varumärke för kontorspapper Multicopy, tillverkas i Nymölla.
Twittra det här

Citat

Gasum bygger aktivt ett gasekosystem för industri-, sjö-, och vägtransportsektorn i de nordiska länderna. På grund av en ökande efterfrågan på trafik med låga utsläpp, planerar vi att bygga ett betydande antal gastankstationer för den tunga fordonstrafiken i Sverige.
Johanna Lamminen, verställande direktör för Gasum