Gasums lösningar för renare transporter i centrum på mässan Elmia Lastbil

Gasum deltar på mässan Elmia Lastbil i slutet av augusti. I Gasums monter kommer besökarna att ha möjligheten att få veta mer om flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) som miljövänliga alternativ till andra fossila bränslen för tunga fordon. Gasum fortsätter att bygga upp och stärka det nordiska ekosystemet för gas genom att öppna nya tankställen för LNG och LBG över hela Skandinavien.

Elmia Lastbil är ett populärt evenemang inom hela lastbilsindustrin. Mässan äger rum på Elmia mässområde i Jönköping den 22–25 augusti. På mässan kommer det nordiska gasföretaget Gasum att visa alternativa hållbara bränslen för tung landsvägstransport, som exempelvis flytande naturgas (LNG) flytande biogas (LBG). Gasum håller på att bygga ett nordiskt ekosystem för gas som kommer att utöka användningen av LNG och LBG som bränsle för tunga fordon över hela Norden. I syfte att uppnå detta bygger Gasum nya tankstationer för LNG och LBG i Sverige och Norge samt expanderar det befintliga nätverket av tankstationer för i Finland.

”Gasum bygger upp ett nordiskt ekosystem för gas och vi planerar att öppna 25 nya tankstationer för gas över hela Sverige, bland annat i Jönköping. LNG och LBG erbjuder ett praktiskt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella fossila bränslen inom tunga landsvägstransporter.  LNG och LBG kan minska koldioxidutsläppen betydligt,” säger Markus Olsson, vd på Gasum AB.

Minskning av utsläppen från tunga fordon med LNG och LBG är centralt för renare transporter i framtiden

I maj 2018 föreslog EU-kommissionen för första gången obligatoriska gränser för koldioxidutsläppen från tunga fordon. Enligt förslaget måste de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya tunga fordon ligga 15 procent lägre 2025 än 2019, och minst 30 procent lägre än 2030.

LNG är ett bränsle som minimerar utsläpp av partiklar och genererar mindre kvävedioxidutsläpp och koldioxidutsläpp än andra fossila bränslen. Av de anledningarna blir LNG alltmer populärt inom tunga landsvägstransporter. I och med den stigande efterfrågan erbjuder många fordonstillverkare, som Iveco, Scania och Volvo Lastvagnar redan moderna LNG-drivna tunga fordon.

”Ett tungt fordon släpper ut samma mängd som tio personbilar, vilket är anledningen till att det behövs miljövänliga bränslelösningar i denna sektor för att minska utsläppen från transporter. Att använda LNG och LBG är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen,” konstaterar Olsson.

Biogas produceras genom bearbeting av olika typer av organiskt avfall. Om tunga fordon använder LBG som bränsle kan utsläppsminskningen bli hela 85 procent jämfört med fossila bränslen.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Markus Olsson, VD, Gasum AB
Telefon: +46 76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tungt materiel. Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. Gasumkoncernen har cirka 400 anställda. Bolagets intäkter år 2017 uppgick till 925 miljoner euro. www.gasum.com

Om oss

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och sjöss. www.gasum.com/sv

Prenumerera

Media

Media